Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen onder grens dekkingstekort

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand fors gedaald. Eind januari 2015 stond de actuele dekkingsgraad op 103%, een daling van vijf procentpunt ten opzichte van de maand ervoor.

Afgelopen vrijdag kondigden verschillende pensioenfondsen aan 2014 te hebben afgesloten met een dekkingstekort. De daling in januari onderstreept de lastige situatie waarin pensioenfondsen verkeren.
Met een gemiddelde van 103% bevindt de actuele dekkingsgraad zich onder de grens die vereist is om een dekkingstekort te voorkomen. Door de nieuwe rekenmethodiek die vanaf 1 januari geldt, mag de driemaands middeling van de rente niet meer worden toegepast. Dit veroorzaakt een belangrijk deel van de gedaalde dekkingsgraad.
Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
Gevolgen tekort
Pensioenfondsen mogen hun beleidsbeslissingen vanaf 1 januari niet meer baseren op de actuele dekkingsgraad, maar moeten dit doen op basis van de zogeheten ‘beleidsdekkingsgraad’. Deze beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden. De beleidsdekkingsgraad is per eind januari 109%. 
“Hierdoor blijven acute gevolgen van het tekort uit, zoals kortingen of bijstortingen,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Als de actuele dekkingsgraad echter niet verbetert, daalt de beleidsdekkingsgraad in de loop van het jaar. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% kunnen pensioenfondsen niet indexeren.” 
Aankondiging ECB draagt niet bij aan herstel
De ECB kondigde op 22 januari aan voor ruim 1.000 miljard euro aan leningen op te kopen om de economie aan te zwengelen. Hoewel de financiële markten deze beslissing hadden verwacht, heeft de aankondiging niet bijgedragen aan herstel van de dekkingsgraad. Door het besluit daalde de toch al lage rente nog verder. 
“Het is aannemelijk dat door het opkoopprogramma de rente nog langdurig laag blijft,” zegt Driessen. “Hoewel de lage rentestanden deels zijn gecompenseerd door een stijging van met name Europese aandelen, is het nog maar de vraag in hoeverre aandelen de lage rente kunnen blijven compenseren.”
Impact verkiezingen Griekenland beperkt
Ook de uitslag van de Griekse verkiezingen had voor veel onrust kunnen zorgen. Hoewel er politiek zeker sprake is van de nodige roering, bleven de financiële markten grotendeels kalm onder de uitslag.
Hoge rendementen, maar verplichtingen stijgen ook
De daling van de marktrente heeft er in januari toe geleid dat de obligatieportefeuille per saldo 5,2% in waarde steeg. De aandelenmarkten profiteerden hier ook van, waardoor aandelenkoersen 5,7% stegen. Met name Europese aandelen deden het goed met een rendement van 7,2%. Het rendement van de totale portefeuille was 5,6%. Door de gedaalde marktrente is de waarde van de pensioenverplichtingen echter met 10,3% gestegen. Dat heeft een dalend effect op de dekkingsgraad.
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen