Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen licht gestegen

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen stond eind mei 2014 op 110%. Dat is een stijging van één procentpunt ten opzichte van een maand eerder. De stijging in mei wordt voornamelijk veroorzaakt door positieve rendementen op zowel de aandelen- als de obligatieportefeuille.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.
Nieuw toetsingskader vertraagd
Onlangs gaf staatssecretaris Klijnsma aan dat het parlement het wetsvoorstel met de nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen op zijn vroegst dit najaar behandelt. Hierdoor is invoering van het volledige toetsingskader op 1 januari 2015 niet langer haalbaar. 
“Pensioenfondsen doen er goed aan dit uitstel optimaal te benutten,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij de afdeling Retirement & Financial Management van Aon Hewitt. “Zij hebben nu iets meer tijd om zich zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden op de nieuwe regels. Het is overigens goed denkbaar dat delen van het nieuwe toetsingskader, zoals de aangepaste rekenrente (de nieuwe UFR-methodiek) en het parameterbesluit, wel per 1 januari 2015 worden ingevoerd. Met name de aangepaste rekenrente kan een dalend effect op de dekkingsgraad hebben.”
Versobering fiscaal toegestane pensioenopbouw
Ondanks de vertraging van het nieuwe financiële toetsingskader nam de Senaat vorige week het wetsvoorstel voor verdere versobering van de fiscaal toegestane pensioenopbouw aan. “Met verdere versobering van het kader wordt indexatie van groter belang,” stelt Driessen. Hij verwacht dat pensioenfondsen in het nieuwe kader later indexeren. “Een goede financiële startpositie wordt daardoor nog belangrijker voor de pensioenfondsen.”
Daarnaast leidt de fiscale versobering tot een verwachte afname van de pensioenpremie, terwijl het nieuwe toetsingskader naar verwachting tot een premiestijging leidt. “Wanneer deze twee maatregelen niet gelijktijdig worden ingevoerd, bestaat het gevaar voor ongewenste premiesprongen. Wij adviseren pensioenfondsen hiermee rekening te houden in hun premiestelling.”
Waarde verplichtingen gestegen
De waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen steeg in mei met ongeveer 1,7%. Dat komt doordat de rente is gedaald, waardoor ook de driemaands gemiddelde rente daalde. De waarde van de verplichtingen van pensioenfondsen wordt berekend volgens de driemaands gemiddelde marktrente met Ultimate Forward Rate.
Ook vermogen pensioenfondsen stijgt
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei eveneens gestegen. Het totale vermogen steeg per saldo met 2,9%. Deze stijging wordt voornamelijk verklaard doordat de waarde van de obligatieportefeuille met 2,1% toenam. Daarnaast nam de waarde van de aandelenportefeuille met 3,9% toe. Ook de overige beleggingscategorieën noteerden positieve rendementen.
Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen