Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in november gelijk gebleven

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is de afgelopen maand gelijk gebleven op 110%. Daarmee voldoen pensioenfondsen gemiddeld gezien aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Toch zijn er nog maximaal 37 fondsen die in 2014 mogelijk een kortingsmaatregel moeten doorvoeren.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Korting niet uitgesloten

Dat de fondsen gemiddeld aan het wettelijke minimum voldoen, wil niet zeggen dat kortingen uitgesloten zijn. Een aantal fondsen heeft nog steeds een dekkingsgraad die lager is dan 104,3%. Deze fondsen hebben nog één maand de tijd om te herstellen. Lukt dat niet, dan volgen mogelijk kortingen op de pensioenaanspraken.

Van de 68 pensioenfondsen die op 1 april 2013 een kortingsmaatregel doorvoerden, hebben 37 fondsen ook een voorwaardelijke korting per 1 april 2014 aangekondigd. “Op basis van de waargenomen ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad verwacht Aon Hewitt dat het aantal fondsen dat in 2014 daadwerkelijk een kortingsmaatregel moet doorvoeren, beperkt blijft tot maximaal deze 37 fondsen,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij Aon Hewitt RFM Nederland. “Voor de overige fondsen is de ontwikkeling van de dekkingsgraad naar verwachting voldoende en zijn geen verdere kortingsmaatregelen nodig.”

Het grootste risico voor de dekkingsgraad is een sterke stijging van de marktrente in de maand december. De waardering van een deel van het vermogen van de fondsen, de vastrentende waardenportefeuille, daalt daardoor sterker dan de waardering van de verplichtingen. Dat komt doordat de waarde van de verplichtingen wordt berekend op basis van de gemiddelde marktrente over drie maanden met Ultimate Forward Rate.

Waarde verplichtingen licht gestegen
In de maand november is de marktrente nauwelijks veranderd. De driemaands gemiddelde marktrente met Ultimate Forward Rate is echter licht gedaald in de maand november. Dit heeft een stijging van de waarde van de verplichtingen met 0,3% tot gevolg. Deze stijging van de verplichtingen zorgt voor een daling van de dekkingsgraad van ongeveer 0,3 procentpunt.

Vermogen pensioenfondsen licht gestegen
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in november toegenomen met 0,4%. Op staats- en bedrijfsobligaties werd een winst gemaakt van 0,3%. Daarnaast zijn de aandelenkoersen wereldwijd met 1,1% gestegen in de maand november, met Noord-Amerikaanse aandelen als koploper met een stijging van 2,4%. Grondstoffen, aandelen in opkomende markten en niet-beursgenoteerd vastgoed deden het afgelopen maand slecht. De stijging van het vermogen zorgt voor een stijging van de dekkingsgraad met 0,4 procentpunt.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen