Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen in augustus gelijk gebleven

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is per eind augustus gelijk aan 104%. Hiermee is de dekkingsgraad gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande maand.

Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen net niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%. Er resteren nog vier maanden om deze minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken. Mocht deze minimaal vereiste dekkingsgraad niet bereikt worden, dan volgen mogelijk nieuwe kortingen op de pensioenaanspraken.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Waarde verplichtingen afgenomen
In de maand augustus is de marktrente licht gestegen. Voor de bepaling van de waarde van de verplichtingen moet uitgegaan worden van de driemaands gemiddelde markrente met Ultimate Forward Rate. Deze driemaands gemiddelde rente is eveneens licht gestegen in de maand augustus. Dit heeft een daling van de waarde van de verplichtingen met 1,7% tot gevolg.

Vermogen pensioenfondsen gedaald
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus afgenomen met 1,8%. Op staatsobligaties werd door de rentestijging een verlies geleden. Daarnaast zijn de aandelenkoersen wereldwijd licht gedaald.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen