Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 104%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is per eind juli gelijk aan 104%. Dat is een stijging van drie procentpunten ten opzichte van de voorgaande maand. Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen net niet aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,3%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Waarde verplichtingen licht afgenomen
In de maand juli is de marktrente licht gedaald. Voor de bepaling van de waarde van de verplichtingen moet echter uitgegaan worden van de driemaands gemiddelde markrente met Ultimate Forward Rate. Deze driemaands gemiddelde rente is gestegen in de maand juli. Dit heeft een daling van de waarde van de verplichtingen met 1,5% tot gevolg.

Aandelenkoersen stuwen vermogen
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in juli toegenomen met 1,5%. De vastrentende portefeuille is in de maand juli met 0,2% toegenomen. Dit komt door een stijging van de waarde van bedrijfsobligaties. Daarnaast zijn de aandelenkoersen wereldwijd gestegen. Deze stijgende aandelenkoersen zorgden voor een stijging van het vermogen met 1,3%.

Dat de dekkingsgraad de afgelopen maand een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt, betekent volgens Aon Hewitt niet dat eventuele aanvullende kortingen waar pensioenfondsen eerder in juli voor waarschuwden, uitgesloten zijn.

“Doordat de rekenrente wordt bepaald op basis van een gemiddelde over de drie voorgaande maanden, heeft de rente van april geen invloed meer op de berekening,” zegt Frank Driessen, Chief Commercial Officer bij Aon Hewitt RFM Nederland. “De rente was toen erg laag. Tegelijk hebben de aandelen in juli een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat zijn twee gunstige ontwikkelingen voor de dekkingsgraad deze maand. Of aanvullende kortingen noodzakelijk zijn, hangt met name af van de renteontwikkeling de komende maanden.”

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen