Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 102%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind oktober gelijk aan 102%. Dit betekent een stijging van vijf procentpunten ten opzichte van de maand daarvoor, toen deze nog op 97% lag. De stijging is het gevolg van de 'Ultimate Forward Rate' (UFR), de nieuwe rentecurve die wordt gebruikt om pensioenverplichtingen te waarderen.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Met de stijging tot boven de 100% kunnen de pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen, maar zitten ze nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105%.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid presenteerde op 24 september het zogenoemde septemberpakket pensioenen. Dat pakket bevat maatregelen voor pensioenfondsen als overbrugging naar het nieuwe financieel toetsingskader in 2014. Een van de maatregelen is dat de rekenrente wordt gewijzigd naar de UFR. Verder is in het septemberpakket vastgelegd dat de driemaands rentemiddeling ook in 2013 gehandhaafd blijft.

“De UFR heeft een direct verhogend effect op de dekkingsgraad,” zegt Raymond de Kuiper, Director Risk & Financial Management Consulting bij Aon Hewitt. “Tevens zal onder invloed van de UFR de renteafdekking van pensioenfondsen automatisch hoger worden. Omdat de UFR ook invloed heeft op de buffers die pensioenfondsen moeten aanhouden, zijn er mogelijk aanpassingen aan het beleggingsbeleid en de rentestrategie nodig,” aldus De Kuiper.

Rentes stijgen, aandelenkoersen dalen
De zogenaamde swaprente steeg in oktober voor looptijden van tien jaar met 0,02 procentpunt. Voor looptijden van dertig jaar was de stijging ook 0,02 procentpunt. Deze rentebewegingen werken niet direct door op de dekkingsgraad, als gevolg van het handhaven van de driemaands middeling en de UFR. Aandelen daalden met gemiddeld 1,8%. Grondstoffen daalden in oktober sterk met 4,8%.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen