Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 93 procent

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is per eind juni gelijk aan 93%. Dit betekent een daling van twee procentpunten ten opzichte van vorige maand. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

Toch is de rente in de maand juni flink gestegen. De reden voor de daling is dan ook grotendeels toe te schrijven aan het feit dat de dekkingsgraad van de Pensioenthermometer is berekend met de driemaands gemiddelde rente, zoals die door De Nederlandsche Bank (DNB) eind vorig jaar is geïntroduceerd.

“Zonder rekening te houden met de driemaands middeling is de dekkingsgraad deze maand gestegen van 86% naar 93%,” zegt Raymond de Kuiper, Director Risk & Financial Management Consulting bij Aon Hewitt. “Het middelingseffect van de rentetermijnstructuur is de afgelopen twee maanden zeer goed zichtbaar. Uiteindelijk komen we met beide methodes uit op 93%, echter met een geheel verschillend pad.”

Rentes stijgen
De zogenaamde swaprente steeg in juni voor looptijden van tien jaar met 0,30 procentpunt en voor looptijden van dertig jaar met 0,42 procentpunt. Een veelgenoemde reden voor deze stijging is het feit dat pensioenfondsen hun renteafdekking aanpassen door lange termijn swaps te verkopen. Hierbij anticiperen ze op een nieuwe verdisconteringsmethode, zoals die door demissionair minister Kamp is gepresenteerd in de hoofdlijnennotitie voor het nieuwe financieel toetsingskader voor pensioenfondsen.

Ook aandelenmarkten zetten in juni een positief maandrendement neer met 2,4%. Grondstoffenmarkten daalden licht met 1,4%.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen