Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 104%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind mei 104%. Hiermee is de gemiddelde dekkingsgraad met drie procentpunten gedaald ten opzichte van eind april. Met deze dekkingsgraad voldoen pensioenfondsen niet meer aan de minimaal vereiste dekkingsgraad van 105%.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Gemiddelde rente gedaald, waarde verplichtingen gestegen
In de maand mei is de marktrente gestegen. Voor de bepaling van de waarde van de verplichtingen moet echter uitgegaan worden van de driemaands gemiddelde markrente met Ultimate Forward Rate. Deze driemaands gemiddelde rente is gedaald in de maand mei. Dat komt doordat de rente van februari niet meer in de middeling wordt meegenomen. De gemiddelde rente van februari was hoger dan de gemiddelde rente van de maanden maart, april en mei. Door het wegvallen van de maand februari in de middeling is de driemaands gemiddelde rente dus gedaald. Dit heeft een stijging van de waarde van de verplichtingen met circa 1,5% tot gevolg.

Indien de waarde van de verplichtingen niet op basis van de gemiddelde, maar op basis van de actuele marktrente berekend zou worden, zou deze waarde zijn afgenomen. Door de stijging van de marktrente liggen de marktrente en de aangepaste rente (op basis van de Ultimate Forward Rate) dichter bij elkaar. Hierdoor liggen de dekkingsgraad gebaseerd op de actuele marktrente en de dekkingsgraad gebaseerd op de aangepaste rente eveneens dichter bij elkaar. De dekkingsgraad op basis van de actuele marktrente is in de maand mei gestegen van 98% naar 101%.

Vermogen afgenomen
Het gemiddelde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is in de maand mei met circa 1,5% afgenomen. De stijging van de marktrente in de maand mei resulteerde in een daling van de waarde van de vastrentende portefeuille met 3,5%. Dit werd deels gecompenseerd door goede resultaten op met name de Amerikaanse en Europese aandelenbeurzen. De waarde van de aandelenportefeuille is met 1% toegenomen.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen