Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald naar 101%

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per eind januari gelijk aan 101%. Dit betekent een daling van één procentpunt ten opzichte van de maand daarvoor, toen deze nog op 102% lag.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. Met een dekkingsgraad boven de 100% kunnen de pensioenfondsen aan hun verplichtingen voldoen, maar zitten ze nog niet aan de vereiste minimale dekkingsgraad van 105%.

De dekkingsgraad is berekend aan de hand van de Ultimate Forward Rate en de driemaands gemiddelde marktrentes, zoals voorgeschreven door De Nederlandsche Bank. Aon Hewitt monitort de dekkingsgraden ook op basis van dagelijkse marktrentes en op basis van driemaands gemiddelde marktrentes zonder Ultimate Forward Rate.

Rentes en aandelenkoersen stijgen
De actuele swaprente, die ten grondslag ligt aan de gehanteerde rente, kende in januari een stijging. Door de driemaands middeling heeft deze stijging in januari nog niet direct effect op de dekkingsgraad. Per saldo kende de driemaands gemiddelde swaprente een lichte daling in januari. Hierdoor steeg de waarde van de verplichtingen met 0,3%.

De stijging van de actuele rente in januari had wel een (negatief) effect op de waarde van de obligatieportefeuille. Deze daalde dan ook met 4%. Dit effect werd deels teniet gedaan door de stijgende aandelenkoersen in januari. De waarde van de aandelenportefeuille nam met 2% toe. Per saldo daalde de waarde van de beleggingen hierdoor met 0,8%.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen