Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen dit jaar gelijk gebleven

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was per 17 december gelijk aan 103%. Dit was ook de gemiddelde dekkingsgraad op 2 januari van dit jaar. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon Hewitt.Er kunnen nog wijzigingen ontstaan in de definitieve dekkingsgraad ultimo 2012.

De gemiddelde dekkingsgraad is in het jaar 2012 zeer volatiel gebleken. Het hoogste punt werd bereikt in januari. De gemiddelde dekkingsgraad op basis van de driemaands gemiddelde rente, de toen geldende rekenmethode, lag toen op 105%. Het laagste punt werd bereikt in juni met een gemiddelde dekkingsgraad van 90%, ook berekend volgens het driemaands gemiddelde. Dat is een verschil van 15 procentpunten in zes maanden tijd.

Sinds eind september wordt de gemiddelde dekkingsgraad berekend volgens de UFR methode, waardoor deze minder gevoelig is voor renteschommelingen. De laatste twee maanden van het jaar komt de dekkingsgraad in de buurt van het niveau van het begin van het jaar: 103%.

De dekkingsgraad in het begin van het jaar werd echter op een andere manier berekend dan nu het geval is. “Waar in het begin van het jaar de waarde van de pensioenverplichtingen werden berekend op basis van driemaands gemiddelde dagkoersen, wordt vanaf eind september gerekend met de Ultimate Forward Rate (UFR),” zegt Raymond de Kuiper, Director Risk & Financial Management Consulting bij Aon Hewitt.

“Op basis van driemaands middeling was de gemiddelde dekkingsgraad in januari 103%. Op basis van de UFR techniek was deze toen 108%. Kijken we naar de dekkingsgraden van nu, dan zien we een dekkingsgraad van 99% op basis van driemaands middeling en 103% op basis van UFR. De UFR heeft dus de rentedaling die dit jaar heeft plaatsgevonden gecompenseerd. Overigens hebben de geruchten rond invoering van de UFR in de zomer deze rentedaling mogelijk zelf beïnvloed.”

De UFR werd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerd in het zogenoemde septemberpakket pensioenen. Het septemberpakket bevat maatregelen voor pensioenfondsen als overbrugging naar het nieuwe financieel toetsingskader. Inmiddels is bekend dat de invoering van dit nieuwe toetsingskader is uitgesteld van 2014 naar 2015.

Rentes gedaald, aandelen positief
De zogenaamde swaprente daalde dit jaar voor looptijden van tien jaar met 0,8 procentpunt en voor looptijden van dertig jaar met 0,3 procentpunt. Aandelen stegen met gemiddeld 14%, terwijl grondstoffen daalden met 4%.

Bron: Aon Hewitt

Gerelateerde artikelen