Gemeenten houden 2,3 miljard euro over

In 2006 hebben gemeenten 2,3 miljard euro toegevoegd aan hun eigen vermogen. Dit is ruim 1,1 miljard meer dan in 2005, toen de gemeenten 1,2 miljard euro overhielden.

Het gunstige exploitatieoverschot was vooral toe te schrijven aan eenmalige extra inkomsten. Eind 2006 bedroeg het eigen vermogen van de gemeenten 27,5 miljard euro. Zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Een belangrijke oorzaak van het grote positieve exploitatiesaldo van gemeenten is de eenmalige extra opbrengst, ruim 1 miljard euro, van de verkoop van de Afvalverwerking Rijnmond.

Ook éénmalige dividenden, de verkoop van aandelen van nutsbedrijven en het superdividend dat de Bank Nederlandse Gemeenten heeft uitgekeerd (231 miljoen euro) leidden tot een sterk positief saldo.

Ook heeft de exploitatie van bouwgronden ruim 900 miljoen opgeleverd in 2006. Dat is 300 miljoen meer dan in 2005.

 

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Public Update ism Hopstaken & De Haan

Gerelateerde artikelen