Gemeente brengt leges in rekening voor niet beoordeelde aanvraag

Onlangs werd door de Hoge Raad beslist dat de gemeente Haren (Noord-Brabant) leges in rekening mocht brengen. Dit was ondanks het feit dat de gemeente de aanvraag voor de bouwvergunning niet inhoudelijk heeft beoordeeld.

De zaak is als volgt verlopen; een belanghebbende dient een aanvraag in voor een bouwvergunning. Vervolgens brengt de gemeente leges in rekening voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Vervolgens verzoekt de gemeente de aanvraag aan te vullen met nadere gegevens. Omdat de belangstellende dat onvoldoende doet volgens de gemeente wordt de aanvraag afgewezen. De belangstellende maakt bezwaar tegen de in rekening gebrachte leges. Het besluit van de Hoge Raad luidt dat de gemeente de leges toch in rekening mag brengen ondanks het latere besluit om de aanvraag niet verder te behandelen.

Gerelateerde artikelen