Geloof taant in snelle omslag naar datagedreven bedrijf

Geloof taant in snelle omslag naar datagedreven bedrijf
Werken met data vraagt een langere adem dan ondernemers dachten.

Financieel professionals zijn minder zelfverzekerd dan twee jaar geleden over datagedreven werken. Het percentage dat aangeeft al volledig datagedreven te werken is van twaalf procent in 2020 gedaald naar vijf procent dit jaar.

Dit blijkt uit de FinTech Barometer, een onderzoek naar de financiële status bij Nederlandse bedrijven dat de afgelopen vijf jaar door fintech-bedrijf Visma Onguard is uitgevoerd. Het besef lijkt is ingedaald dat volledig datagedreven werken een langdurig proces is in plaats van een quick win.

In 2018 gaf namelijk 61 procent aan dat data een groot onderdeel van het bedrijf was. De stap naar volledig datagedreven werken geldt als laatste stap in de agenda van de data. Ten tijde van de start van de coronacrisis werden hier al stappen in gezet. Bijna de helft (49%) gaf toen aan dat data de bedrijfsprocessen ondersteunt. Dit is in 2022 nauwelijks veranderd met 48 procent.

Ruim een derde (37%) hoopt over twee jaar wel volledig datagedreven te zijn. De grootste uitdaging om daar te komen is op dit moment een gebrek aan kennis binnen de organisaties over dataprocessen en –analyses (28%). In 2021 was de grootste uitdaging voor finance professionals nog dat de technologie ontbrak om data optimaal beschikbaar te maken (28%).

Om optimaal gebruik te kunnen maken van data, is een digitale transformatie onmisbaar. De afgelopen vijf jaar stond voor veel bedrijven in het teken van deze transformatie, nog eens extra aangewakkerd door de coronacrisis die de hele wereld dwong om thuis te werken. Zo gaf in 2019 slechts 36 procent van de bedrijven aan dat digitale transformatie bij hen op de agenda stond. Twee jaar later gaf al 53 procent dit aan. En inmiddels is 55 procent van de bedrijven bezig met digitale transformatie.

Gerelateerde artikelen