Geleerde lessen beursgang Ziggo: Tijdige voorbereiding cruciaal

Ondanks het gure economische klimaat en de perikelen rond de euro was er in maart van dit jaar wat te vieren op Beursplein 5 met de beursgang van Ziggo. De beursgang is een succes, het aandeel houdt goed stand, en dat is volgens CFO Bert Groenewegen van Ziggo vooral te danken aan een tijdige en gedegen voorbereiding die, zodra er zich een gunstige mogelijkheid voordeed, snelheid en zekerheid van handelen bood.

De geruchten over een beursgang van Ziggo deden al lange tijd de ronde, de twee grootaandeelhouders, Cinven en Warburg Pincus, zouden een deel van hun aandelenbezit willen verkopen. Volgens dezelfde geruchten zou dat ook via een onderhandse plaatsing bij een grote partij zoals Liberty Media hebben kunnen gebeuren, maar er is volgens Groenewegen bewust gekozen voor een beursnotering.

Ondanks de keuze voor een beursgang bleef het tot op het laatst spannend of er geen grote partij met een overnamebod zou komen, zoals eerder gebeurde in Duitsland en Zwitserland. Terugkijkend zegt Groenewegen dat de beursgang wel veel weg had van een onderhandse plaatsing. “Veel aandelen zijn terechtgekomen bij een aantal grote beleggers die een specifieke interesse in kabelbedrijven hebben of bedrijven die gaan voor een mooi dividendvooruitzicht, zoals pensioenfondsen.”

Toch is er volgens hem bewust gekozen voor een beursgang om zo de aandelen te verdelen over meerdere partijen. “Je wilt een zo breed mogelijk publiek interesseren voor het bedrijf, omdat de twee grootaandeelhouders mogelijkerwijs in een latere periode nog plaatsingen willen doen. Ze hebben in juli nog 15 procent herplaatst, vooral bij de eerste beleggers. Een brede beleggersgroep is ook belangrijk om liquiditeit in het aandeel te krijgen. Bij de huidige beurskoers (rond de 25 euro, red.) praat je over een totaal van 5 miljard euro, dan heb je toch wel een groot aantal beleggers nodig.”

De beursgang zat al enige tijd in de planning, en toen het begin dit jaar net even iets beter ging op de beurs, kon er dan ook snel gehandeld worden. “We waren begin 2011 helemaal klaar, de voorbereidingen waren getroffen, het prospectus was af, we moesten alleen nog langs de AFM voor goedkeuring.”

Een goede generale voor de beursgang was volgens Groenewegen in 2010 de uitgifte van 2 miljard euro aan obligaties, die werden verhandeld aan de beurs van Luxemburg. “Daar hoorde ook een prospectus en de rapportage van kwartaalcijfers bij. We zijn toen ook bij alle grote beleggers langs geweest. Het verschil is wel dat deze beleggers vooral gericht zijn op zekerheid en kasstroom, terwijl de beurs toch wat meer gericht is op groei in combinatie met dividend. Het verhaal naar beleggers moest bij de beursgang iets worden aangepast: je legt meer de nadruk op de lange termijn, groei, positionering in de markt en productontwikkelingen en natuurlijk ook op cashflow en vooruitzicht op dividend.”
__________________________________________________________________________________
Training Financiele Analyse
Topmanagers eisen financiële analyse voor al hun belangrijke beslissingen: overnames, financieringen, reorganisaties en investeringen. Haarscherpe en tijdige analyses zijn cruciaal om miljoenenverliezen of -winsten te zien aankomen. Fouten zijn onvergeeflijk, onnodig en soms zelfs fataal. Toch zijn missers snel gemaakt. Achter cijfers zit altijd meer dan op het eerste gezicht lijkt. Doorziet u gemanipuleerde rapportages? Lees meer…

__________________________________________________________________________________

Het belangrijkste in het proces van een beursgang is volgens de financiële topman om vast te stellen of je er echt klaar voor bent. “Het bedrijf moet ruim van tevoren in de gelegenheid worden gesteld om te oefenen met een aantal zaken, zoals het ritme van cijfers en de accountantscontrole. Ook de processen moeten op orde zijn. Je verhaal moet kloppen: je langetermijnverhaal en de strategie van de onderneming. Ook de governance was vanuit de situatie van privately owned toch iets anders dan bij een beursgenoteerde onderneming. Nu vertegenwoordigen nog vier van de acht commissarissen de grootaandeelhouders, de voorzitter van de raad van commissarissen is onafhankelijk en heeft een doorslaggevende stem bij gelijkheid van stemmen. Je moet aandacht besteden aan wat je wel en niet aan informatie wilt delen. Vroeger was het commissarissen en aandeelhouder, nu is er echt onderscheid tussen commissarissen namens de aandeelhouders en andere stakeholders. Het stakeholdermanagement wordt breder.”

De beursgang was voor Groenewegen eigenlijk een déjà vu, hij was eerder betrokken bij de beursgang van het softwarebedrijf Exact. “Het proces was vrijwel identiek. Bij Exact hadden we nog te maken met Euronext en de regelgeving was nog niet zo aangescherpt; je stuurde het prospectus en dat werd in een middag door Euronext voor kennisgeving aangenomen. Nu heb je te maken met de AFM, daar ga je echt door een proces. Je hebt nu IFRS, dat was toen Dutch Gaap, corporate governance stond toen nog in de kinderschoenen.”

Nadat het groene licht voor de beursgang was gegeven, ging het proces razendsnel. “We hebben een verkort traject doorlopen. Uit de Exact-periode wist ik dat je wel twee weken onderweg bent, dat hebben we nu beperkt tot zes dagen. Na de eerste dag zat het boek al vol. Dat is alleen maar verder opgelopen. Op een bepaald moment zaten we op een verhouding waarbij de vraag tien tot veertien keer zo groot was als het aanbod. Je hebt dan niet alleen voldoende ruimte om te plaatsen, maar je weet ook dat er daarna in de markt voldoende vraag zal zijn.”

####

Groenewegen kijkt terug op de beursgang als een leuk proces dat hij heeft doorlopen met het team van Ziggo. Gevraagd naar lessons learned wijst hij op het belang van tijdige voorbereiding. “Je moet minimaal een jaar van tevoren gaan praten met beleggers die er voor jouw industrie toe doen en je bedrijf goed neerzetten. Dan praat je in onze industrie over 30 tot 35 beleggers. Als je daar goed op de radar staat, kan de beursgang snel gaan. Bij Exact hebben we dat niet gedaan, daar gingen we twee weken van tevoren langs de beleggers, dan ben je gewoon een van de vele bedrijven en moet je maar afwachten of het lukt. Een grote partij als Fidelity geeft bedrijven die twee weken voor de beursgang even langs willen komen geen kans. Ze voelen zich daar dan onder druk gezet en hebben daar geen zin in.”

Een ander verschil met de beursgang van Exact is dat Ziggo ervoor heeft gekozen een speciale adviseur in te zetten voor het managen van alle informatie. “De taak van deze informatiebroker was vooral gericht op het beheersen en verzamelen van alle informatie van de banken over beleggers die ze ontmoet hadden en de feedback van beleggers. Dit om een beter inzicht te krijgen in de opbouw van de vraag en de vorming van de prijs. Je kunt van dag tot dag de opbouw van het boek volgen met de feedback van beleggers en de prijsrange die ze afgeven. Het proces biedt transparantie en dat is niet altijd eenvoudig als je met meerdere banken werkt.”

Het gevolgde proces gaf niet alleen inzicht in de opbouw van het orderboek en de prijsontwikkeling, de geleverde feedback vormde ook de basis voor de beloningsstructuur van de betrokken banken. “De helft van de fee was fixed, het andere deel was incentive. Het belangrijkste onderdeel van de incentive was de feedback van de beleggers die wij kregen over de banken en analisten. We hebben gekozen voor een incentive op basis van inspanningen en niet op basis van koers, want dan krijg je ongewenst gedrag. Zonder de juiste informatie is heel moeilijk te bepalen wie het goed heeft gedaan. De ene bank heeft wellicht minder verkoopinspanningen geleverd, maar de analist is wel heel vaak langs geweest.”

“Vaak is het zo dat de beste bank niet meteen de beste analist heeft en omgekeerd hoeft de beste analist niet bij de beste bank te werken. We hebben ook gekeken naar de marketinginspanningen die ze hebben gedaan: hoeveel beleggers hebben ze bezocht? Je wilt niet dat ze allemaal dezelfde beleggers, de grote jongens in deze wereld, bezoeken, maar een zo breed mogelijk publiek. Wij hebben met de banken bepaald wie naar welke belegger ging. Niet vergeten moet worden dat de bank een relatie met de belegger heeft, dat is business van de bank. Wij komen slechts één keer met de plaatsing langs. Ook in dat proces moet je wel op je hoede zijn. Het helpt bij de opbouw van het boek om met meerdere banken te werken en informatie van beleggers te verzamelen”, aldus Groenewegen, die het naar eigen zeggen ‘de volgende keer weer zo zou doen’.

Na de beursgang was het voor Ziggo en de medewerkers weer gewoon back to business. Als CFO besteedt Groenewegen meer tijd dan voorheen aan beleggers en analisten. “Het moet wel een beetje je hobby zijn. Het hoort erbij, maar het moet niet je werk gaan overheersen. We hebben nu 18 analisten die ons volgen en dat is extra werk. Je moet ze op een traject zetten waarbij de uitkomsten van hun analyses in lijn zijn met jouw langetermijnplannen, maar je mag ze ook niet te veel vertellen, anders moet je meteen de andere beleggers ook inlichten. Intern gaan we zorgvuldig om met koersgevoelige informatie. In de dagelijkse gang van zaken is er niet echt veel veranderd, het is meer een kwestie van de puntjes op de i zetten.”
__________________________________________________________________________________
Training Financiele Analyse
Topmanagers eisen financiële analyse voor al hun belangrijke beslissingen: overnames, financieringen, reorganisaties en investeringen. Haarscherpe en tijdige analyses zijn cruciaal om miljoenenverliezen of -winsten te zien aankomen. Fouten zijn onvergeeflijk, onnodig en soms zelfs fataal. Toch zijn missers snel gemaakt. Achter cijfers zit altijd meer dan op het eerste gezicht lijkt. Doorziet u gemanipuleerde rapportages? Lees meer…

__________________________________________________________________________________

De beursgang biedt Ziggo voor de financiering toegang tot de aandelenmarkt, naast toegang tot de obligatiemarkt en bankfinanciering, en is mede ingezet om de grootaandeelhouders een kans te bieden om op termijn hun belang af te bouwen. Het ligt volgens Groenewegen niet in de verwachting dat Ziggo in de toekomst emissies gaat doen om te voorzien in de behoefte aan financiering.

“Met de huidige plannen kunnen we vanuit onze eigen geldstroom prima in onze financieringsbehoefte voorzien. We zullen een fonds zijn dat zich onderscheidt, niet alleen door groei, maar ook door dividend. We moeten wel veel investeren, de markt verandert snel, zowel op het gebied van tv als op het gebied van mobiel. We zijn een investeringsprogramma aan het uitvoeren om onze klanten ook een hoge kwaliteit internetverbinding te bieden via het mobiele platform en tegelijkertijd onze diensten, zoals tv, niet alleen via de kabel, maar ook via het mobiele platform toegankelijk te maken. Dus tv kan straks overal worden bekeken, ook op mobiele apparaten.”

Of dit ook betekent dat Ziggo gaat bieden op de komende veiling voor mobiele frequenties, wil Groenewegen niet zeggen. “Ik doe daar geen mededelingen over.” De blik van Groenewegen is niet alleen naar buiten gericht, ook de interne organisatie heeft zijn volle aandacht. “Het leukst is een balans tussen de gewone bedrijfsvoering en praten met beleggers. Het is ook belangrijk dat je goed weet wat er binnen de onderneming speelt als je met beleggers praat.”

Ziggo komt net uit een roerige periode met de fusie van Casema, @Home en Multikabel in 2008. “Dat was eigenlijk één groot project. Elke discipline had daarbinnen een eigen rol. In zo’n fusie ben je vooral bezig om jouw discipline goed te laten landen in het nieuwe fusiebedrijf. Nu staan er volop projecten in het kader van optimale samenwerking, goede aansturing van de keten, producten en groei op de agenda. We hebben een investeringsprogramma waarvoor drie jaar is uitgetrokken. Het is een vrij groot programma dat is opgedeeld in kleine stappen, maar elke stap op zich is wel weer een uitdaging. Naast alle projecten staat boven aan de agenda de service aan onze klanten.”

Naast televisie, internet en telefonie wil Ziggo in de toekomst mobiel als vierde service toevoegen aan de infrastructuur. Er wordt gekeken naar de ontwikkeling van tv-producten in combinatie met mobiel. Ook wordt ingezet op het aanbieden van meer betaalde content, zoals de joint-venture met HBO en de ontwikkeling van lokale content. Bang dat de economische crisis roet in het eten gooit bij de uitvoering van de groeistrategie van Ziggo is Groenewegen niet.

“Een deel van ons aanbod is een eerste levensbehoefte. Natuurlijk zit een deel van de groei in de verrijking van het aanbod, meer luxe. De consument zal naar dit soort zaken kijken, maar vooralsnog hebben we er weinig last van. Het is een markt die ontwikkelingen heeft doorgemaakt, maar zich nog verder zal ontwikkelen. In Nederland staat alles nog relatief in de kinderschoenen vergeleken met het Verenigd Koninkrijk en de VS. Onlangs zijn de voetbalrechten van de Nederlandse competitie gekocht door Murdoch, die gaat er heel wat meer mee doen dan het aantal uren sport dat we tot nu toe te zien krijgen. In de toekomst zal er iedere dag sport te zien zijn.”

Gerelateerde artikelen