Geldigheid concurrentiebeding na overgang onderneming

De rechtbank in Assen moest zich onlangs buigen over de vraag of een eerder gesloten concurrentiebeding tussen de werknemer en de nieuwe werkgever geldig blijft zonder dat dit opnieuw schriftelijk is aangegaan bij de overgang van een onderneming.

In dat geval is er altijd sprake van een van rechtswege overgaan van de rechten en verplichtingen op de nieuwe werkgever en van de rechten en verplichtingen van de werknemer. Dat geldt ook voor het concurrentiebeding. In deze zaak ging het specifiek om het splitsen van de activiteiten van een onderneming.

In dat geval zal er niet altijd ook sprake zijn van overgang van een onderneming in de zin van de wet. Als geen sprake is van overgang van een onderneming dan dient naar het oordeel van de rechter het oude beding opnieuw schriftelijk te worden aangegaan met de nieuwe werkgever, ook als de arbeidsovereenkomst stilzwijgend met die nieuwe werkgever is voortgezet en daarbij de rechtspositie van de werknemer niet wordt aangetast doordat dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven gelden.

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen