Geld uit de zak

fallback
Raimond Honig schreef als deskundige van het Credit Management Instituut het boek 'hoe praat ik geld uit zijn zak?' Exclusief voor dit ezine mochten we aantal tips en tricks extraheren. Dit keer telefonisch incasseren.

Telefonisch incasseren. Het klinkt simpel, maar in de praktijk kunnen er zaken aan de orde komen waarbij enige juridische kennis wenselijk is. Bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen. Of de debiteur kan in staat van faillissement zijn verklaard of men kan de betalingsregeling betwisten. Uit juridisch oogpunt wordt altijd aanbevolen de gemaakte afspraken schriftelijk te bevestigen. Bij betwisting van vordering, short het nogal eens aan de doormelding. De credit manager is al volop bezig een aanmaning te sturen, terwijl hij niet weet dat de vordering betwist wordt. Het telefoongesprek dat de debiteur met de credit manager heeft kan zo danig uit de hand lopen.

Ingewikkeld
Vooral als het om een ingewikkelde klacht gaat is het handig te vragen aan de debiteur deze op schrift te stellen. Natuurlijk komt die vraag nadat de debiteur is gekalmeerd. Na ontvangst kan de credit manager zijn incassoactie staken en het probleem voorleggen aan desbetreffende afdeling om op te lossen. Ook al is de klacht onterecht, dan nog is het handig om schriftelijk op de klacht in te gaan. Om zo standpunten en motivatie duidelijk weer te geven.

Bij een betalingsregeling spreekt de creditmanager af hoe de betalingsachterstand in te lopen. Het is voor de credit manager niet in te schatten welk bedrag een debiteur periodiek kan aflossen. Het aflossingsbedrag wordt op initiatief van een debiteur voorgesteld. De credit manager kan echter om een cijfermatige onderbouwing vragen, waaruit moet blijken dat het voorstel van de debiteur op dat moment het maximale bedrag betreft wat hij kan aflossen. Denk aan een verklaring van inkomen en uitgaven, een jaarrekening of een recent overzicht van debiteuren en crediteuren. Maar ook een kopie van een dwangbevel (fiscus) of stukken van beslagleggingen door deurwaarders. Het verdient aanbeveling om het aflossingsbedrag schriftelijk aan de debiteur te bevestigen.

Failliet
Soms komt het voor dat er helemaal niet betaald kan worden. Wanneer een bedrijf of iemand persoonlijk failliet wordt verklaard, verliest deze het volledige beheer over zijn vermogen. Alle beslagen vervallen en de curator die door de rechtbank is aangesteld, inventariseert voor de schuldeisers wat er nog van de vorderingen betaald kan worden. De schuldeisers worden in twee categorieën gedeeld: preferente en concurrente schuldeisers. De eerste preferente schuldeiser is de belastingdienst. Maar ook de bank en de bedrijfsvereniging behoren tot die categorie. Concurrente schuldeisers zitten niet in een bevoorrechte situatie. Zij moeten een eventueel batig saldo van de failliete boedel naar evenredigheid te delen. In de praktijk blijkt dat er vaak maar weinig overblijft na de claim van de fiscus. Zaak is dan ook er als de kippen bij te zijn.

Gerelateerde artikelen