Gegarandeerde rente grootste risico voor Nederlandse verzekeraars

Verzekeringsovereenkomsten met een hoge gegarandeerde rente vormen momenteel het grootste risico voor Nederlandse verzekeraars. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse 'Banana Skins'-onderzoek van PwC en financieel innovatiecentrum CSFI onder ruim 600 verzekeraars en analisten in 48 landen.

Het onderzoek, dat potentiële bananenschillen – waaraan het zijn naam te danken heeft – rankt, laat zien dat het risico van gegarandeerde rente in Nederland veel hoger wordt ingeschat dan door verzekeraars in andere landen.

De verzekeringsproducten met gegarandeerde rente, die verzekeraars veelal in hun levensverzekeringsportefeuille hebben, vormen een risico omdat die rendementen op dit moment vrijwel niet te krijgen zijn. Op de wereldwijde ranking staat het risico verbonden aan gegarandeerde rente op de zesde plaats.

Volgens PwC-partner Bas van de Pas is de Nederlandse markt meer blootgesteld aan renterisico’s dan andere markten. “Door de concurrentiedruk boden Nederlandse verzekeraars tot het einde van de jaren negentig levensverzekeringsproducten aan met gegarandeerde rentes die gelijk waren aan het maximum dat door de toezichthouder was toegestaan, terwijl de marktrente toen al lager was. Veel verzekeraars hebben hierdoor een grote portefeuille van polissen opgebouwd met een relatief hoge gegarandeerde rente. In de huidige jaren van historisch lage rentes en slecht presterende kapitaalmarkten drukken deze toezeggingen uiteraard zwaar op hun financiële positie.”

Op de tweede plaats staat reputatierisico. Wereldwijd eindigt reputatierisico buiten de top-10 van potentiele uitglijders. Volgens Bas van de Pas dreunt de woekerpolisaffaire nog na in de sector. “Niet alleen kost de compensatie aan polishouders de sector vele miljoenen. Het heeft ook tot een daling in het vertrouwen van het publiek in verzekeraars geleid.”

De Nederlandse top-3 van risico’s wordt gecompleteerd door hoe de bedrijfsvoering wordt ingevuld. Ook dit wordt door de Nederlandse verzekeraars hoger ingeschat dan wereldwijd. De inrichting van de bedrijfsvoering heeft een financieel aspect (risicomanagement en winstgevendheid), maar ook een niet-financieel aspect (ethisch gedrag, transparantie).
__________________________________________________________________________________ 

Volg 21 november de Masterclass Grip op Compliance / Corporate Governance | 7 PE Punten
Wordt u ook geconfronteerd met nieuwe regels en een grotere aansprakelijkheid? Dan is deze opleiding voor u onmisbaar. Topdocenten Raf Houben en Vincent Wanders onthullen hoe u kunt voldoen aan de groeiende regeldrift in Nederland zonder dat dit ten koste gaat van groei en winstgevendheid.
Meld u direct aan
.
__________________________________________________________________________________

Bas van de Pas wijt de relatief hoge inschatting in Nederland aan een opeenstapeling van zaken. Zo worden West-Europese verzekeraars geconfronteerd met verzadigde markten, waardoor de concurrentie en dus ook de druk op premies toenemen. Door opeenvolgende jaren van lage rente staan beleggingsopbrengsten en winstgevendheid onder druk. Bovendien is de discussie rondom de compensatie aan polishouders van woekerpolissen nog steeds niet afgerond. Bestaande dossiers zijn nog niet gesloten, terwijl door het herinterpreteren van oudere polisvoorwaarden tegen de opvattingen van vandaag straks wellicht ook andere verzekeringen als woekerpolis worden aangemerkt.

Verder ervaart de Nederlandse verzekeraar meer politieke inmenging dan zijn buitenlandse collega. Nederlandse toezichthouders dwingen verzekeraars klantgerichter te verzekeren en voeren het aantal informatieverzoeken sterk op. De politiek voert daarnaast momenteel een scherp debat over beloningen in de financiële sector. Een sector die ook nog eens voor een aanzienlijk deel in handen is van de staat zelf. Politieke inmenging scoort met een vierde plaats dan ook hoog op de ‘Banana Skins’-ranglijst.

De top-5 van grootste risico’s wordt gecomplementeerd met innovatie. Bas van de Pas zegt hierover: “De maatschappelijke druk en de onzekerheden op de Nederlandse markt vergroten het belang van innovatie. Niet alle verzekeringsproducten voldoen nog aan de eisen van nu of ze zijn door gewijzigde omstandigheden niet langer rendabel. Ook de behoefte in de markt wijzigt momenteel sterk, bijvoorbeeld als gevolg van veranderende fiscale regels voor het opbouwen van aanvullend pensioen. Maar ook de mindset van consumenten zelf verandert: men is gewend om met een druk op de knop via internet zijn zaken te regelen en aankopen te doen en verwacht dat ook van verzekeraars. Het is de consument die beslist wat hij koopt, wanneer en hoe. Dit alles vereist andere producten, een andere wijze van distributie en een andere manier van interactie met de klant. Dat innovatie hoog op de agenda staat, toont dat de sector beseft dat producten, distributie en processen op de schop moeten, maar tevens dat het tegenantwoord ingewikkeld is.”

Bas van de Pas haalt uit de uitkomsten van het onderzoek ook een lichtpunt. “Wereldwijd ligt de nadruk meer op externe factoren, zoals streng toezicht en economische omstandigheden. Nederlandse verzekeraars zoeken daarentegen de uitdagingen niet primair buiten zichzelf, maar onderkennen dat zij zelf op zoek moeten naar manieren om waarde te creëren voor verzekerden en daarmee relevant te blijven voor de maatschappij. Hierin lopen ze voorop op hun internationale collega’s.”

 

Gerelateerde artikelen