Geen vrouwen, geen geld

Nederlandse durfinvesteerders eisen 35 procent vrouwelijke bestuurders voor investeringen.

Een groep van 25 Nederlandse durfinvesteerders, goed zijn voor zo'n 1,1 miljard euro aan durfkapitaal, eist dat de besturen van de bedrijven waarin ze geld steken binnen drie jaar voor zeker 35 procent uit vrouwen bestaan. De groep hanteert datzelfde quotum voor vrouwen in hun eigen bestuur.

Uit onderzoek zou blijken dat van alle durfinvesteringen slechts 1,6 procent naar bedrijven gaat die zijn opgericht door vrouwen. Het percentage bedrijven dat is opgericht door vrouwen is onduidelijk. Het initiatief moet zorgen voor meer gelijkheid in de toegang tot financiering voor ondernemers. Betrokken investeerders, waaronder KPN Ventures, Hearst Netherlands en VOC Capital Partners, verwachten bovendien dat bedrijven met een diversere samenstelling ook beter presteren.

Ook Facebook meldde vandaag dat over vijf jaar ten minste 50 procent van diens medewerkers moet bestaan uit vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen