Geen uitstel Brexit

Een derde bedrijven rekende op uitstel. Veel minder bedrijven dan vorig jaar zijn goed voorbereid.

Nederlandse bedrijven zijn minder goed voorbereid op Brexit dan een jaar geleden. Het percentage bedrijven dat zich een beetje tot in zeer grote mate heeft voorbereid op Brexit daalde van 76 procent in 2019 naar 60 procent dit jaar. Net als een jaar geleden is nog steeds een derde goed voorbereid. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken onder vierhonderd ondernemingen die direct of indirect zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

De afgelopen drie jaar was 82 procent van de bedrijven die handelen met het Verenigd Koninkrijk redelijk tot zeer goed op de hoogte van de Britse uittreding uit de Europese Unie. Dat percentage is gedaald naar 59 procent. Verder bleek dat een derde van de bedrijven had verwacht dat er een verlenging zou komen, maar dan hadden de Britten vóór vandaag een akkoord moeten bereiken: Londen wil echter geen verlenging.

De onderhandelingen over een nieuwe (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk lopen stroef. Het kabinet roept bedrijven op zich in elk geval voor te bereiden op een no-deal. De verwachting is dat er hooguit een beperkt akkoord zal komen.

(bron: ANP)

Gerelateerde artikelen