Geen prestatiebeloningen bij woningcorporaties

Binnen de bestuurlijke top van woningcorporaties wordt op dit moment nauwelijks beloond. Onderzoek van BDO CampsObers toont aan dat 92 procent van de ondervraagde corporaties momenteel geen prestatiegericht beoordelings- en beloningsbeleid toepast.

Het achterwege blijven van prestatiegericht beloningsbeleid binnen woningcorporaties is een opmerkelijk gegeven, meent Erik Schijvens, senior manager van BDO Campsovers. Volgens hem hebben ontwikkelingen als de code Tabaksblat, de commissie Glasz en de invoering van het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) ervoor gezorgd dat prestaties inzichtelijker zijn geworden en feitelijk onderdeel uitmaken van het corporatiebeleid.

Dit heeft ertoe bijgedragen dat verantwoordelijkheden voor bestuurders en hoger management een verzwaring hebben ondergaan. ‘Genoeg redenen om prestatiegericht beoordelen en belonen voor bestuurders en hoger management op de agenda te zetten’, aldus Schijvens.

Dat corporaties helder en transparant beleid moeten voeren, blijkt uit het feit dat ruim de helft van de corporaties vindt dat het arbeidsvoorwaardenpakket van zowel bestuurder als hoger management bekend moet zijn bij de medewerkers van de organisatie. Bovendien stelt 82% van de corporaties dat zij belang hecht aan de openheid omtrent prestatieafspraken die door de Raad van Commissarissen met de bestuurder zijn gemaakt.

Gerelateerde artikelen