Geen akkoord over EU-minimumtarief vennootschapsbelasting

Geen akkoord over EU-minimumtarief vennootschapsbelasting
De EU-ministers van Financiën zijn het niet eens geworden over een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals (jaaromzet 750 miljoen euro of meer).

De beoogde Europese richtlijn is gebaseerd op een akkoord tussen bijna 140 landen over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel.

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, onder wiens voorzitterschap de onderhandelingen tussen de lidstaten plaatsvinden, had deze maand tot een akkoord willen komen maar de vereiste unanimiteit was er niet. Nederland steunde de voorstellen wel.

Gerelateerde artikelen