Geen aftrek voorbelasting voor consumpties tijdens vaktechnische bijeenkomsten

Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat voorbelasting op aan werknemers tijdens vaktechnische overleggen en cursussen verstrekte spijzen en dranken niet aftrekbaar is op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA).

Het hof bevestigt hiermee een uitspraak van rechtbank Noord-Holland van 23 januari van dit jaar. Een internationaal opererend kantoor met advocaten, notarissen en fiscalisten (belanghebbende) was in hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak.

De vaktechnische overleggen worden wekelijks tijdens de lunchpauze of buiten de reguliere kantoortijden gehouden, zodat de werknemers zoveel mogelijk declarabele uren kunnen maken en het contact met de cliënten zo min mogelijk hinder ondervindt. Tijdens de bijeenkomsten worden spijzen en dranken aan de deelnemende werknemers verstrekt. Het Hof is van oordeel de aftrek van voorbelasting die drukt op de aanschaf van deze spijzen en dranken is uitgesloten op grond van (artikel 3 van) het BUA.

 ECLI:NL:GHAMS:2015:4960

Gerelateerde artikelen