Gebrekkige innovatie kost half procent groei

Voor structureel innoveren is meer nodig dan alleen het Nationaal Groeifond.

De Nederlandse publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling blijven achter bij die van andere Europese landen en moeten daarom omhoog. Er zijn structurele investeringen in universiteiten en onderzoeksinstellingen nodig.

Daarvoor pleiten economen van de Rabobank in een rapport. Ze geven aan dat de keuze van de overheid om niet meer te investeren welvaart kost.

“Met alleen tijdelijke investeringen zoals vanuit het Nationaal Groeifonds komen we er niet”, zegt Hugo Erken, hoofdonderzoeker voor de Nederlandse economie bij Rabobank. Hij benadrukt dat innovaties niet zomaar uit de lucht vallen. “Daar is jarenlang onderzoek, en dus geld, voor nodig.”

Als Nederland zou kiezen voor hogere investeringen op dit vlak, zou dat de economische groei het komende decennium met gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar kunnen stuwen. Op de langere termijn zou dat zorgen voor een extra welvaartseffect van bijna 8000 euro per Nederlander, becijferen de kenners ook. Extra kennis vergaren via onderzoek zou daarnaast kunnen helpen bij het bedenken van ideeën om klimaatverandering tegen te gaan.

Het pleidooi van de economen staat niet op zichzelf. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zegt bijvoorbeeld al jaren dat landen als Nederland en Duitsland extra geld moeten steken in onderzoek om de economie aan te jagen.

Daarbij speelt mee dat het fonds in het algemeen vindt dat landen die geld overhebben meer zouden moeten investeren om de economische groei te bevorderen. Andere landen, die juist geld tekortkomen, zouden daar indirect van profiteren.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen