‘Gebrek aan techneuten bedreigt welvaart’

Het snel groeiende tekort aan technisch en ICT-vaardig personeel bedreigt de welvaart van Nederland. Dat zegt Hans de Jong, president van Philips Nederland

Volgens De Jong zien de meeste Nederlanders het tekort aan technici slechts als probleem van grote bedrijven en de industrie. ,,Het tegendeel is waar: er is een digitale revolutie gaande die de gehele maatschappij ondersteboven zet”, zo waarschuwt de topman. En het tekort aan technici gaat de komende jaren nog veel nijpender worden. ,,Een sterk onderschatte trend is dat alle organisaties naarstig naar technici, ICT'ers en bètageschoolden zoeken”, aldus De Jong die ook bestuurslid is van werkgeversclub VNO-NCW en technische brancheclub FME.

Er moet dus dringend extra geld beschikbaar gesteld worden voor technische universiteiten. ,,Het aantal technische studies met numerus fixus groeit nog steeds'', zo constateert De Jong. Ook moet er geld naar het techniekonderwijs op het MBO. ,,Er stromen veel te weinig leerlingen in, meisjes en allochtone jongeren blijven te weinig kiezen voor technische opleidingen.”

Gerelateerde artikelen