Gebrek aan korting bij vroegtijdige betalingen verslechtert de cashflow

Kleine ondernemingen in een vicieuze cirkel van late betalingen, maar falen bij het aanjagen van vroege betalingen.

Basware heeft vandaag onderzoeksresultaten bekendgemaakt die de impact van kortingen bij vroegtijdige betalingen blootgeeft en wat dit betekent voor de cashflow van kleine ondernemingen. Het onderzoek geeft aan dat bedrijven zich terdege bewust zijn van de voordelen van vroegtijdige betalingen, maar dat leveranciers deze niet structureel aanbieden en zo kansen missen om afnemers hun rekening op tijd te laten betalen. Hiermee komen ondernemingen in een vicieuze cirkel; vaak worden zij laat betaald (43 procent van de afnemers betalen hun leveranciers een maand te laat) maar doen er aan de andere kant weinig aan om een snelle betaling aan te jagen.
Dit is een paradox: 62 procent van de leveranciers is zich bewust van de gedachte achter kortingen bij vroegtijdige betalingen, 56 procent beschouwt vroege betalingsdiensten als belangrijk en 69 procent is van mening dat deze een aanzienlijke positieve impact op de cashflow van hun organisatie heeft. Maar 33 procent van de leveranciers overweegt het verlenen van korting bij vroegtijdige betalingen. Om deze paradox aan te grijpen en te profiteren van vroegtijdige betalingen is een culturele omslag bij kleine bedrijven noodzakelijk.
Ad van de Poel, SVP, Basware Financing Services, licht toe: “De angst voor het verlenen van korting bij vroegtijdige betaling weegt helaas zwaarder dan de voordelen. Het is onomstreden dat factuurverwerking minder lang duurt dan het voldoen van deze rekeningen. Om deze kloof te verkleinen, moet het MKB zich over deze angst heen zetten en deze uitdaging rationeel bekijken als een mogelijkheid om er financieel gewin uit te halen. Leveranciers moeten vertrouwen hebben in het aanbieden van kortingen om zo hun afnemers aan te moedigen snel te betalen en op die manier de cashflow intact te houden. Aan de andere kant kunnen leveranciers ook druk uitvoeren bij afnemers om facturen op tijd te betalen wanneer de financiële supply chain wel optimaal functioneert.”
__________________________________________________________________________________
Realiseer een structureel betere cashpositie en bepaal de optimale financieringsconstructie. Ontdek in twee dagen alle aspecten van werkkapitaal analyse, performance indicatoren en optimalisatie tijdens de masterclass Strategisch Werkkapitaal Management. Meld u direct aan.
__________________________________________________________________________________

Het onderzoek suggereert dat kleine ondernemingen twijfelen door de gepercipieerde complexiteit rondom de implementatie, een angst voor een teruglopende zakelijke dienstverlening en de noodzaak voor meer inzicht rondom late betalingen. Het is niet allemaal somber overigens: veel MKB-organisaties maken progressie op het gebied van vroege betalingskorting en raken meer vertrouwd met alle beschikbare opties. Er is echter één uitdaging: de taal rondom betalingskortingen is niet universeel.
Het onderzoek suggereert tevens dat het gemak van toegang tot financiële tools zich in een belangrijke ontwikkelingsfase voor de industrie bevindt. Door deze eenvoudige toegankelijkheid wordt er meer gekeken naar alternatieve financieringsvormen, en helemaal voor organisaties die niet over mogelijkheden beschikken om via traditionele kanalen een financiering rond te krijgen.
Ad van de Poel concludeert: “De voordelen van kortingen bij vroegtijdige betalingen is goed voor zowel leverancier als afnemer. Het verbetert de winstmarges maar draagt ook bij aan minder en goedkoper werkkapitaal waardoor toekomstige investeringen en potentiële groei niet worden belemmerd. De noodzakelijke cultuuromslag is onderweg. Zowel leverancier als afnemer moeten naar deze mogelijkheden kijken om zo het werkkapitaal te verbeteren. Op deze manier hebben financiële afdelingen de potentie om een aanzienlijke impact op de hele business te hebben.”

Gerelateerde artikelen