GCV: Nieuwe Corporate Governance Code moet basis bieden voor dialoog

De nieuwe Corporate Governance Code is niet bedoeld een juridisch document te zijn. Het moet een basis bieden voor dialoog. Dit schrijft de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie in een reactie op het voorstel voor een nieuwe code.

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code zal zich over de input beraden en wil nog voor de zomer haar definitieve advies uitbrengen.

De Corporate Governance Code is in 2003 vastgesteld en in december 2008 voor het laatst herzien. Deze code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover aan aandeelhouders. De GCV kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel. Het was voor de GCV niet nodig om de code een geheel nieuwe indeling en opzet te geven. Desalniettemin vindt de GCV het een goed voorstel om tot een aangepaste tekst te komen. Sinds 2008 zijn er op het vlak van corporate governance de nodige ontwikkelingen geweest. De code is een levend document dat als regel eens in de drie jaar geëvalueerd zou moeten worden.

De GCV plaatst een aantal kanttekeningen bij het voorstel. De code dient geen regelingen te bevatten waarin al is voorzien in wet- en regelgeving. Die lijn moet consequent worden doorgetrokken door de hele code. Verder moet het zelfregulerende karakter van de code voorop blijven staan. Die is in de ogen van de GCV bedoeld om een dialoog te faciliteren tussen bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders. In de praktijk is de code echter steeds verder gejuridiseerd.

 Reactie GCV op voorstel nieuwe code

Gerelateerde artikelen