Gat tussen werkkapitaalniveau mkb en grootbedrijven weer groter

Het 'gat' tussen de werkkapitaalniveaus en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoefte van grootbedrijven ten opzichte van die van het midden- en kleinbedrijf in de Benelux is het afgelopen jaar weer groter geworden. Dit blijkt uit het nieuwe 'Bridging the Gap' onderzoek van PwC.

Het verschil in het werkkapitaalniveau ten opzichte van de omzet tussen het mkb en de grootbedrijven is in de afgelopen vijf jaar met 3,4 procentpunt toegenomen naar 8,5 procent in 2014. Het ‘gat’ is met name groter geworden doordat het mkb, in tegenstelling tot de grootbedrijven het afgelopen jaar niet in staat zijn geweest om de gemiddelde betalingstermijn en voorraadniveaus terug te brengen.

‘Richtlijn betalingsachterstand’

Danny Siemes van PwC: ‘Het mkb wordt door klanten later betaald en houdt relatief hogere voorraden aan dan grootbedrijven. Hierdoor heeft het mkb een hogere werkkapitaal- en financieringsbehoefte. Het mkb heeft echter minder makkelijk toegang tot externe financiering en daarbij hebben zij vaak te maken met hogere financieringskosten. Voor de politiek was dit aanleiding om de ‘Richtlijn betalingsachterstand’ te implementeren. Hiermee werd getracht de ‘business-to-business’ betalingstermijnen van het mkb terug te dringen. De uitkomsten van ons onderzoek lijken er daarentegen op te wijzen dat mkb moeite blijft hebben zich uit hun huidige positie te bevrijden.’

Nog steeds significante werkkapitaalverbetering mogelijk

Het ‘Bridging the Gap’ rapport van PwC toont aan dat er nog steeds een significant werkkapitaalreductie potentieel aanwezig is. ‘In Nederland kunnen ondernemingen zo’n 10 miljard euro aan ‘cash vrijspelen’ door werkkapitaalprocessen verder te optimaliseren, waarbij het van belang is dat er verder wordt gekeken dan de traditionele focus op het reduceren van de hoeveelheid te late betalingen en verlengen van betalingstermijnen richting leveranciers’, aldus Siemes.

‘Bridging the Gap’ onderzoek

Het ‘Bridging the Gap’ Benelux 2015 rapport van PwC bevat de resultaten van een evaluatie van de werkkapitaalprestaties van ruim 130 in de Benelux gevestigde ondernemingen (naar omzet gemeten de grootste) en maakt onderdeel uit van het jaarlijkse wereldwijde werkkapitaal onderzoek van PwC. Voor de analyse is geput uit de meest recente financiële verslagen (2014) van de desbetreffende ondernemingen. De evaluatie waarop het rapport is gebaseerd, is onderverdeeld naar regio, land, sector en onderneming.

Gerelateerde artikelen