Fusiejaar 2009: laagste niveau sinds 1970

2009 was een slecht jaar in M&A-land, hetgeen wordt onderstreept door cijfers die de Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde. Bedroeg het aantal fusiezaken in 2008 nog 500, in 2009 was dat aantal 335, een afname van 33 procent. Ten opzichte van 2007 (694 meldingen) is zelfs sprake van een halvering van het aantal aangemelde fusiezaken. Dit blijkt uit een telling van het aantal fusiemeldingen over 2009.

Sinds de totstandkoming van de SER-Fusiegedragsregels in 1970 is het totale aantal fusiemeldingen in één jaar nog niet zo laag geweest. De verklaring voor de afname ligt waarschijnlijk in het zeer ongunstige economische klimaat in 2009. Opvallend laag was het derde kwartaal van 2009 met slechts 67 meldingen. Opmerkelijk is ook het daaropvolgende herstel in het laatste kwartaal van 2009, waarin 115 meldingen zijn binnengekomen.

Binnen de verschillende sectoren van het bedrijfsleven was de verdeling van fusies en overnames in het laatste kwartaal van 2009 als volgt: industrie ca. 40 procent van de meldingen, dienstverlening ca. 25 procent, de non-profitsector ca. 15 procent en de handel ca. 14 procent (overige sectoren ca. 6 procent).

 

Gerelateerde artikelen