Fusie Nutreco Holding NV

fallback
Nieuwe, zelfstandig opererende onderneming wordt onbetwiste wereldmarktleider in aquacultuur.

Nutreco Holding NV en Stolt-Nielsen S.A.hebben vandaag de ondertekening van een overeenkomst (‘Memorandum of Understanding’) bekendgemaakt voor de fusie van hun wereldwijde activiteiten voor viskweek, visverwerking en marketing en verkoop. Deze activiteiten zullen opgaan in een nieuwe, zelfstandig opererende en onafhankelijk gefinancierde onderneming. Het is de intentie dat Nutreco na de fusie een belang houdt van 75% in ‘s werelds grootste aquacultuur-onderneming en Stolt-Nielsen een belang van 25%. De naam van de nieuwe onderneming wordt Marine Harvest.

Na afronding van de fusie zal de onderneming goed gekapitaliseerd zijn en over een sterke balans beschikken waardoor Marine Harvest in staat wordt gesteld zich zelfstandig te financieren. Marine Harvest is voornemens om na de afronding van het integratie-proces op het geschikte moment een beursnotering te verkrijgen. Het nieuwe Marine Harvest realiseert een geconsolideerde omzet van circa EURO1 miljard in zalm, zalmforel en andere soorten kweekvis. Marine Harvest zal over een productportfolio beschikken van kwalitatief hoogwaardige vissoorten zoals kabeljauw, heilbot, steur, tilapia, barramundi (Australische zeebaars) en yellowtail (een tonijnsoort). Naar verwachting zal het segment van andere soorten kweekvis dan zalm uitgroeien tot 10% van de totale omzet in 2007.

De onderneming zal meer dan 6.000 medewerkers hebben en onder leiding staan van de heer Hans den Bieman, de huidige chief operating officer van Nutreco Aquaculture. Het is de bedoeling dat hij samen met zijn staf in Nederland kantoor houdt. Finalisatie van de transactie is onder voorbehoud van goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nutreco Holding NV, de gebruikelijke due diligence, toestemming van desbetreffende toezichthouders en mededingingsautoriteiten en overige contractuele bepalingen. Beide ondernemingen zullen hun ondernemingsraden en de vakbonden om advies vragen. De leden van de Raden van Commissarissen van beide ondernemingen hebben de ondertekening van de overeenkomst (‘Memorandum of Understanding’) goedgekeurd. Naar verwachting zal de transactie in de eerste helft van 2005 zijn beslag krijgen.

In de komende maanden zullen beide partners gezamenlijk werken aan een gedetailleerd plan van aanpak voor de fusie, aan de structuur van de nieuwe organisatie en aan de benoeming van het managementteam. De heer Hans den Bieman: “Het nieuwe Marine Harvest zal de onbetwiste marktleider in de wereld zijn met kweekzalm en overige vissoorten die door de consument bijzonder worden gewaardeerd vanwege hun smaak, voedingswaarde en gezondheidsvoordelen. Wij zullen onze krachten en ervaringen bundelen om toonaangevend te zijn op het gebied van klantenservice, innovatieve productontwikkeling en visverwerking met toegevoegde waarde voor de klant, alsmede op kostenefficientie en de ontwikkeling voor andere soorten kweekvis voor de markt. Marine Harvest verkeert in een unieke positie om wereldwijd inkopers van kwalitatief hoogwaardige visproducten te bedienen, zoals internationaal opererende supermarktketens, leveranciers van restaurantketens en instellingen (food service) en de voedings-middelenindustrie. Wij verwachten dat deze fusie onze positie in de gehele waardeketen zal versterken in het belang van onze klanten én onze aandeelhouders.”

“Het nieuwe Marine Harvest zal aanzienlijke synergievoordelen kunnen realiseren door het samenvoegen van viskweek, marketing en verkoop. Deze wereldwijde synergievoordelen stellen de onderneming in staat om kosten te reduceren en concurrentievoordelen te realiseren door voortgaande optimalisering van de processen voor viskweek en logistiek, verbetering van de productmix en sterkere marktpenetratie,” aldus de heer Den Bieman. We zijn uitermate verheugd over deze fusie, verklaart de heer Niels G. Stolt-Nielsen, chief executive officer van Stolt-Nielsen S.A. “Het nieuwe Marine Harvest brengt twee uitstekende ondernemingen samen onder één dak waardoor een krachtige speler ontstaat in de aquacultuursector. De onderneming zal een solide en sterke financiële uitgangspositie krijgen en geleid worden door ervaren, deskundige managers die hoge verwachtingen hebben van de aquacultuur-industrie en haar toekomstkansen. Stolt-Nielsen S.A. is bijzonder ingenomen met deze kans om haar betrokkenheid bij aquacultuur voort te zetten via deze krachtenbundeling met een grote speler, die onze visie op een uitstekende toekomst van de industrie deelt.”

De heer Wout Dekker, Nutreco’s chief executive officer, zegt dat op basis van de eerder aangekondigde strategische heroriëntatie van Nutreco is gebleken dat de voorgenomen fusie de beste optie was om waarde te ontsluiten voor de onderneming. “Een onafhankelijk en financieel solide Marine Harvest zal haar leidinggevende positie in de veelbelovende aquacultuur-industrie verder kunnen uitbouwen. Tegelijkertijd zijn we in staat om voor onze bedrijven van Nutreco Agriculture meer mogelijkheden te creëren voor groei en verdere ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor Skretting, Nutreco’s bedrijf voor de wereldwijde visvoederactiviteiten. In dat opzicht snijdt het mes van de voorgenomen transactie voor onze onderneming aan beide kanten.” “Nutreco en Stolt delen al langer de visie dat voortgaande consolidatie in deze bedrijfstak noodzakelijk is,” voegt de heer Dekker toe. “We verwachten dat de fusie de katalysator zal zijn voor de langverwachte herstructurering van de internationale zalmindustrie.” Stolt Sea Farm Holdings Plc met hoofdkantoor in Oslo, Noorwegen heeft momenteel 2.500 medewerkers in dienst en beschikt over viskwekerijen in Noorwegen, Schotland, Spanje, Chili, Canada en Australië. Stolt-Nielsen S.A. zal haar bedrijfsactiviteiten voor tarbot- en blauwvintonijn behouden. Nutreco’s huidige Marine Harvest organisatie, met het hoofdkantoor in Amersfoort, telt wereldwijd circa 4.200 medewerkers en heeft productievestigingen Noorwegen, Chili, Schotland, Ierland, Canada, Japan en Australië.

Gerelateerde artikelen