Fusie KIVI en NIRIA

fallback
Fusie KIVI en NIRIA, na resp. 157 en 75 jaar. Jan Dekker president KIVI-NIRIA.

‘Maatschappelijke aandacht voor techniek staat bovenaan onze agenda’. Aldus voormalig TNO-topman Jan Dekker, de huidige voorzitter van Nederlands grootste technieklobby die door de fusie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) en de Nederlandse Ingenieursvereniging (NIRIA) is ontstaan. Op 8 juni jl. gaven de ledenraden van beide beroepsverenigingen het groene licht voor een samengaan. De fusievereniging gaat verder onder de naam KIVI-NIRIA en telt circa 30.000 leden. Door te fuseren kan de nieuwe vereniging een krachtiger signaal afgeven in het belang van techniek en ingenieurs.

Het Nederlands innovatiebeleid komt onvoldoende van de grond. In politieke discussies is de rol van technologie bij het oplossen van maatschappelijke problemen ten onrechte vaak nogal onderbelicht. Ingenieurs hebben geen uitzicht op doorslaggevende verbeteringen van de kennisinfrastructuur en krijgen nauwelijks de ruimte om nieuwe technologieën toe te passen.

Eén sterke vuist
Daarom achten de beide verenigingen de tijd rijp om het heft in eigen handen te nemen door samen één sterke vuist te maken. De verdeeldheid tussen HBO-ingenieurs en TU-ingenieurs is verleden tijd. Er is nu een duidelijk gemeenschappelijk belang: de versterking van de positie van technologie en ingenieurs. Dekker: ‘We moeten duidelijk maken dat ingenieurs een echte bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat is onze plicht. En dat kan veel beter vanuit één krachtige vereniging.’

Techniekambassade
De fusievereniging zal zich gaan positioneren als techniekambassade om alle betrokken maatschappelijke partijen ervan te overtuigen dat investeren in nieuwe technologie op langere termijn meer opbrengt dan bezuinigingen kunnen bewerkstelligen. KIVI-NIRIA zal politici adviseren bij het maken van de juiste keuzes. ‘Er is in Den Haag een duidelijke behoefte aan informatie over de mogelijkheden van technologie. Dankzij de fusie is KIVI-NIRIA beter in staat daarop snel en adequaat in te spelen’, aldus Jan Dekker. Voorts zal de fusievereniging de komende jaren onderzoeken of er voldoende draagvlak is te creëren voor een Ministerie van Technologie en Innovatie.

PR-offensief
Ook techniekpromotie, o.a. in de vorm van het project ‘Ingenieur voor de klas’, zal een belangrijk speerpunt zijn van de nieuwe vereniging. KIVI-NIRIA zal een PR-offensief voor de techniek starten om de belangrijke rol van ingenieurs in de moderne samenleving zichtbaar te maken en het imago van de techniek positief te versterken. Op het eerste KIVI-NIRIA Congres op 14 oktober zal hiervoor met de Innovatiemarkt de aftrap worden gegeven. Dekker: ‘De techniek positief naar voren brengen, mensen enthousiast maken, uitleggen hoe het werkt, daar gaat het om’.