Functionaris Accell in Taiwan steelt miljoenen

Fietsenfabrikant Accell is in Taiwan getroffen door een diefstal door een medewerker, met een schade van maximaal 4 miljoen euro tot gevolg. Het onderzoek naar de toedracht en de schade is in volle gang.

Onlangs bleek dat een medewerker van één van de eigen Aziatische organisaties (Accell Asia Taiwan) diefstal heeft gepleegd. De functionaris heeft geld ontvreemd van de bankrekening van het bedrijf. De schade voor Accell Group wordt geschat op maximaal 4 miljoen euro en is mede afhankelijk van de mogelijkheden voor terugvordering bij de betrokken medewerker. Het lopende onderzoek maakt duidelijk dat het een op zichzelf staand incident betreft en dat ondanks de voortdurende aanscherping van de interne controles deze het misdrijf niet hebben kunnen voorkomen. Inmiddels is aangifte van de diefstal gedaan bij de autoriteiten en zijn externe partijen betrokken in het onderzoek. De komende maanden zal naast de afronding van het onderzoek in Azië bekeken worden op welke aspecten het stelsel van interne beheersingsmaatregelen aangescherpt of versterkt moet worden.
 
René Takens, voorzitter van de Raad van Bestuur van Accell Group: “Een flinke domper is de diefstal in Taiwan, die mede dankzij een voortdurende aanscherping van de interne controles, aan het licht is gekomen. Voorlopig onderzoek wijst uit dat het een op zichzelf staand incident betreft, dat de operationele winstgevendheid niet beïnvloed. Tegelijkertijd zet dit aan tot een verdere versterking van het controlesysteem.” 

Gerelateerde artikelen