Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer

Ruim twee derde van de payroll professionals in Nederland ervaart dat zijn of haar functie zwaarder is geworden de laatste jaren. Deze verzwaring komt vooral door een toename in de complexiteit van het werk (75%), maar ook door een hogere werkdruk (64%).

Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salaris Professionals 2016, het grootste onderzoek naar de functie van salaris professionals in Nederland door het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA), uitgevoerd door Performa Uitgeverij in samenwerking met Berenschot, gemeten onder ruim 1.000 salaris professionals.
Ook in de toekomst wordt de functie van payroll professional zwaarder. 66 procent geeft aan dat de komende drie jaar een verzwaring van de functie te verwachten. De verzwaring in functie komt vooral omdat van salaris professionals steeds meer een adviesrol binnen de organisatie wordt verwacht (67%).
De verwachte verzwaring van de functie zien we ook terug in de benodigde competenties voor de functie van salaris professional. Met stip op één noemen de payroll professionals dat zij hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen of verbeteren.
Voor wat betreft inhoudelijke deskundigheid is en blijft kennis van fiscale en sociale wetgeving cruciaal voor de salaris professional. 77 procent van de ondervraagden gaf aan dat de payroll professional in de toekomst op dit terrein bekwaam moet zijn. Maar ook pensioen en arbeidsrecht komen voor in de top 5 als het gaat om inhoudelijke deskundigheid die de salaris professional nodig zal hebben in de toekomst.
Zakelijke communicatie (12%) en ICT-gebruik (33%) worden slechts door een klein deel van de salaris professionals gezien als vaardigheden die in de toekomst nodig zijn voor de uitoefening van het vak. Gezien de steeds verdergaande automatisering en toenemende mate van een adviserende rol in het vakgebied is dat opvallend.

Gerelateerde artikelen