Fujitsu Services Finance Director Ad Bax: Op zoek naar perfectie en groei

fallback
Een jaaromzet van 37 miljard US dollar wereldwijd, een personeelsbestand van 156.000 mensen en in Nederland een klantenportefeuille met daarin onder meer luchtvaartmaatschappijen, olieraffinaderijen en grote retail ketens. Daarmee is Fujitsu Services wereldwijd de derde speler op de markt van it-services, maar dat is voor Finance Director Ad Bax niet genoeg. "We moeten exponentieel groeien".

Fujitsu Services en Fujitsu Siemens Computers worden vaak met elkaar verward. De een levert software en services en de ander computers. De een is een 100% dochter van Fujitsu en de tweede is een 50/50 joint venture van Fujitsu en Siemens.

Fujitsu, waarvan het hoofdkantoor in het Japanse Tokio is gevestigd, levert it-services en software, telecommunicatiesystemen en geavanceerde technologische componenten. Het Europese services bedrijf is voortgekomen uit het van oorsprong Britse ICL, met later de toevoeging van bedrijven als Nokia Data Systems en Amdahl.

‘De focus van het bedrijf lag tot begin jaren ’90 voornamelijk op het leveren van hardware producten waaronder mainframes en kassaoplossingen. Voor de winstgevendheid was het bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de verkoop van mainframes’, weet Bax van Fujitsu Services. In de loop der jaren is er echter veel veranderd.

‘Vanaf het begin van de jaren ’90 ging het bedrijf zich meer richten op het leveren van IT-services en software.’ Ook in de bedrijfsvoering zijn sindsdien veel veranderingen doorgevoerd. ‘Het business unit denken was tot in extremis doorgevoerd, met als gevog een hoge mate van suboptimalisatie. De focus ligt nu op activiteiten in IT software en services.’

Business enabler
Fujitsu richt zich op het ontwerpen, bouwen en beheren van volledige IT infrastructuren, van softwareapplicaties in de retail sector en de logistieke markt en het gedeeltelijk of volledig insourcen van de gehele it-omgeving van klanten.

Fujitsu heeft een veertientalige, 7 x 24 uur helpdesk. Zij richt zich op onder meer de financiële markt, de retailsector, de gezondheidszorg, travel en industrie. In de Nederlandse markt realiseerde Fujitsu in het boekjaar, dat werd afgesloten op 31 maart 2005, een jaaromzet van 100 miljoen euro.

Met de veranderingen in de bedrijfsstructuur en de verandering van de focus van het bedrijf, zag Bax ook geleidelijk de inhoud van zijn functie anders worden. ‘In het verleden was de financieel directeur voornamelijk bezig met registreren, analyseren en adviseren. Door de ontwikkelingen is die rol in de loop der tijd meer strategisch geworden en is de functie uitgegroeid tot een beleidsbepalende rol.

Binnen Fujitsu is de financieel directeur echter tevens een business enabler die zich ook bezighoudt met de kwalificatie van nieuwe business, het daarop volgende onderhandelingsproces en de daaraan gekoppelde risicobeheersing en het interne goedkeuringsproces.’ Daardoor zijn Bax’ werkzaamheden geleidelijk aan van de achterkant naar de voorkant in het besluitvormingsproces verhuisd.

De relatie met de klant is van groot belang. ‘Ik word vaak vanaf het eerste contact met de klant bij het proces betrokken. Zaken als bijvoorbeeld waardebehoud, working capital management en de beheersing van inkoopprocessen staan door mijn betrokkenheid al in een vroeg stadium op de agenda. Op deze wijze worden risico’s vooraf onderkend en kunnen deze zoveel mogelijk worden afgedekt.’

Zoals gebruikelijk in een internationaal opererend bedrijf binnen een groepsstructuur moet Bax verantwoording afleggen aan het moederbedrijf in Engeland. Corporate Governance heeft Fujitsu hoog in het vaandel staan.

Transparantie in de besluitvorming, de verslaglegging en de interne controle zijn zeer belangrijk. Het interne goedkeuringsproces vereist een actieve deelname van diverse ondersteunende functies zoals HR, Legal en Finance.

‘Dit lijkt wellicht bureaucratisch, maar in de praktijk blijkt dit juist het tegenovergestelde effect te hebben. Doordat wij met onze dienstverlening cruciale bedrijfsprocessen van onze klanten ondersteunen, is de complexiteit van de onderhandelingen en daaruit voortvloeiende contracten toegenomen. Vaak is er ook overname van personeel mee gemoeid. Het spreekt vanzelf dat ook de rollen van Finance, Legal en HR veranderen en meegroeien met deze ontwikkelingen.’

In een vroeg stadium van de onderhandelingen, vaak al in de fase van een Ruest for Proposal, is de betrokkenheid en invloed van deze disciplines van groot belang. ‘Dat wordt door de Salesafdeling niet gezien als belemmerend maar eerder als hulp bij de inspanningen om nieuwe business binnen te halen.’

Bax is ook verantwoordelijk voor de interne automatisering, security in de breedste zin, de facilitaire dienst en Supply Chain Management ‘Bij dit laatste onderdeel streeft Fujitsu ernaar om de handelsvoorraad op een minimaal niveau te houden, om zoveel mogelijk cash binnen het bedrijf te houden, risico’s te beperken en zodoende kosten te besparen. Een minimale voorraad vereist een goede vertrouwensband en een intensieve relatie met partners als Cisco, Hewlett-Packard, Microsoft, Oracle, Fujitsu Siemens Computers en verschillende distributeurs. Ook hiervoor geldt weer dat deelname in het kwalificatie- en onderhandelingsproces van belang is om partners tijdig in te schakelen en mogelijke risico’s te beheersen.’

Afspraken
Fujitsu is een top 3 it-services bedrijf en staat in de markt bekend als realistisch. ‘Wij communiceren op dezelfde golflengte als onze klanten, verkopen geen sprookjes en geven de klant een realistisch en waarheidsgetrouw beeld. Ook moeilijke onderwerpen gaan wij niet uit de weg en zijn vasthoudend in het nakomen van onze afspraken.’

‘De bedrijfsstructuur en met name het service delivery model, waarbij de klanten te maken hebben met één zogenaamd single point of contact, maakt het makkelijk om zaken met Fujitsu te doen. We zijn flexibel in onze contracten, ze worden op maat gemaakt en onderkennen de business drivers van onze klanten en de manier waarop door Fujitsu waarde toegevoegd wordt.’

Fujitsu hanteert een lange termijnvisie. ‘In tegenstelling tot onze concurrenten zijn wij niet gebonden aan een 90-daagse beurs rapportage cyclus.Wij zijn dus flexibel in die zin dat we ons conformeren aan de planning van onze (potentiële) klanten. De reputatie die Fujitsu in de markt heeft, wordt niet alleen door onze klanten zo gevoeld, maar wordt ook intern breed gedragen. Dit maakt Fujitsu een geweldig bedrijf om voor te werken.’

CV
Naam: Ad Bax
Leeftijd: 49
Functie: Finance Director
Bedrijf: Fujitsu Services
Opleiding: SPD, HOFAM, diverse cursussen IFRS, SOx etcetera
Loopbaan: Begonnen als Assistent Accountant bij KPMG, vervolgens aan de slag op de interne afdeling accountancy op het Nederlandse kantoor van de Italiaanse verzekeringsmaatschappij Generali. Negentien jaar geleden maakte Bax de opstap als accounting manager bij Fujitsu Services en groeide vier jaar geleden door naar de functie van financieel directeur.
Hobby’s: Basketbal, racefietsen, golfen, goed eten en een goed glas wijn in goed gezelschap
Softwarepakket: Oracle

Gerelateerde artikelen