FTE Groep neemt Amedes Nederland over

De FTE Groep heeft Amedes Nederland overgenomen. Amedes, actief in detachering en werving&selectie van specialisten binnen de pensioensector, is al bijna 20 jaar actief in de markt. De overname zal volledig worden gefinancierd uit eigen middelen van FTE.

FTE boekt al jaren positieve resultaten en verwacht de doelen van 2013 volgens planning te realiseren. De professionals van Amedes worden ondergebracht onder de vlag van FTE.

‘Met de overname van Amedes, realiseren wij onze groeiambities van onze unit FTE Leven en Pensioen. Als specialistische partij in de markt beschikken wij met deze stap, over voldoende pensioenexpertise om onze tevreden klanten op een goede manier te kunnen blijven bedienen, zoals ze dat van ons gewend zijn. We kunnen ons nu richten op kennisontwikkeling en de verdere uitbouw van FTE Actuarieel en de nieuwe unit FTE Business Consultancy, waar wij volop ambities mee hebben’, aldus Denis Slootman.

FTE is opgericht in 2006 door Denis Slootman en Martijn Camphens en actief binnen de Pensioen, Leven en Schademarkt. In de Pensioenmarkt heeft FTE met haar units FTE Leven en Pensioen en FTE Actuarieel een goede reputatie, als het gaat om het detacheren van ervaren specialisten. Inmiddels is FTE ook gestart met FTE Business Consultancy.

‘De leven en pensioenmarkt is aan het veranderen. Wij voorzien meer vraag naar hoogwaardige kennis en expertise, maar dan wel in combinatie met executiekracht. Daar spelen wij op in door te werken met ervaren specialisten en business consultants’ aldus Martijn Camphens.

‘Wij richten ons op de business implementatie van wet & regelgeving, systemen, pensioenregelingen en processen. In deze trajecten denken wij niet alleen mee, maar hebben wij juist de pensioen en actuariële specialisten in huis om een implementatie daadwerkelijk te realiseren’, voegt Martijn Camphens toe.

‘Onze opdrachtgevers willen uiteindelijk gewoon concrete resultaten boeken. FTE investeert dan ook volop in het ontwikkelen van kennis en oplossingen waarmee wij onze opdrachtgevers kunnen helpen. Vanuit detachering of in de vorm van een project. Wij besteden daarbij ook veel tijd aan de selectie van de juiste professional. We zoeken altijd de combinatie van expertise en een pragmatische instelling met de wil en de vaardigheden om zaken gedaan te krijgen’, geeft Denis Slootman aan.

‘De keuze voor Amedes ligt dan ook voor de hand’, aldus Denis Slootman. ‘Met Amedes werken wij al geruime tijd samen op een hele prettige wijze. Het zijn professionals met de juiste instelling, waardoor zij naadloos aansluiten op onze dienstverlening. Inmiddels werken enkele professionals van Amedes al via FTE. Qua cultuur en profiel verschillen FTE en Amedes ook niet veel van elkaar. Wij verwachten dat de integratie vrij geruisloos zal verlopen’.

Gerelateerde artikelen