Frederik Stolwijk, Raet: “Realisme in beslissingsproces brengen”

Frederik Stolwijk, Raet
Finance heeft bij HR-software en dienstverlener Raet een spilfunctie in het waarderen en prioriteren van strategische opties (overnames, autonome groei, cost control). Hij neemt deze op in targets en budgetten, houdt goed de vinger aan de pols in de realisatie van de resultaten en stuurt waar nodig bij. Frederik Stolwijk, Director Control, adviseert intern als business partner de directie en heeft extern frequent interactie met de private equity aandeelhouder om die goed betrokken te houden ten aanzien van de outlook en resultaten.

Het in 1965 opgerichte Raet levert HR software en services. Het bedrijf helpt organisaties HR processen te optimaliseren. “Hierin zitten verschillende dimensies”, aldus Frederik Stolwijk, Director Control bij Raet. “Basis is dat alle processen compliant zijn (fiscaal, privacy wetgeving, etc.). Tweede dimensie is efficiency, dat wil zeggen minimale kosten voor HR administratie/overhead, door slimme software en workflows. Hiermee kunnen klanten meestal aanzienlijke besparingen realiseren. Daarvoor is gebruiksvriendelijkheid cruciaal, zodat medewerkers zoveel mogelijk zelf, zonder tussenkomst van HR, hun processen kunnen managen, en dat is dan ook het startpunt van al onze software. Tot slot is inzicht/rapportage steeds belangrijker, om te zien wat er in de organisatie gebeurt en hoe daarop te kunnen sturen.” 

Raet is marktleider in de publieke sector in Nederland met een marktaandeel van ca. 40 procent. Het groeipotentieel zit voor de HR-dienstverlener vooral in de profitsector, zowel nationaal als internationaal, waar het nu een marktaandeel in Nederland van ca. 15 procent heeft en toenemend ook buiten Nederland actief is. De focus ligt op bedrijven groter dan 500 medewerkers. 

Het belangrijkste concurrentievoordeel van Raet zit in schaalvoordeel en kennis van HR. Dit is nodig omdat het werk voor HR afdelingen complexer wordt, licht Stolwijk toe. “Zij zitten op een berg data over hun personeel: dat is privacygevoelige data en de wetgeving op dit gebied wordt alsmaar complexer. Je hebt schaal en de juiste kennis nodig om de kosten per medewerker te beperken. Wij investeren heel veel in software en robotics om HR processen te automatiseren en menselijk handelen in de workflow verder terug te dringen. Een voorbeeld van automatisering is een medewerker die van functie verandert. Heel veel gegevens kan het systeem dan automatisch aanvullen.” 

Een belangrijke trend waar Raet op inspeelt is de toenemende behoefte aan self service. “Medewerkers willen steeds meer zelf in control zijn met de software”, aldus Stolwijk: “vakantiedagen opnemen, een declaratie indienen, een adreswijziging doorgeven, et cetera. Ze willen niet voor al die zaken naar HR. Wij willen de gebruiksvriendelijkheid vergroten van HR-processen en zorgen voor intuïtieve oplossingen. Medewerkers willen niet eerst op cursus, maar het systeem of de tool direct begrijpen. Vroeger waren er ca. 10.000 salarisadministrateurs in Nederland en dat was onze doelgroep. Nu is onze doelgroep veel groter, we hebben al meer dan 1.3 miljoen gebruikers in onze systemen, namelijk alle medewerkers van onze klanten. We noemen ons dan ook een B2B2C bedrijf.” Een andere trend die Stolwijk ziet is de flexibele schil. “Je bent ook als flexwerker steeds meer onderdeel van de organisatie. Dat betekent dat we de flexibele schil meenemen in de ontwikkeling van onze software en diensten.”

De finance afdeling van Raet telt een kleine 25 medewerkers die gezamenlijk het financiële geweten van de onderneming zijn. De CFO is binnen de onderneming eindverantwoordelijk, en legt op zijn beurt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. “Als leidinggevende van de finance afdeling en rechterhand van de CFO heb ik in deze ook een belangrijke rol”, aldus Stolwijk. “Die zit onder andere in het meedenken over en bewaken van de strategie van de onderneming, het realiseren van strategische projecten zoals (buitenlandse) overnames of kostenbesparingen, en het day-to-day aansturen van de finance afdeling (o.a. opstellen en bewaken van (accounting) policies en procedures, budgeting, forecasting, rapportage en governance van de onderneming.”

Waardecreatie
“Onze visie is om in 2020 een leidende internationale HR solutions provider te zijn”, aldus een ambitieuze Stolwijk. “Onze sweet spots zijn de Nederlandse publieke sector en bedrijven die in Nederland het hoofdkantoor hebben en internationaal actief zijn. Voor Finance bestaan voor dergelijke bedrijven internationale ERP oplossingen, maar voor HR bestaan goede internationale oplossingen nog maar heel beperkt. Dat heeft onder andere met wetgeving te maken: daardoor blijven lokale payroll oplossingen bestaan. Wij integreren die lokale oplossingen in ons internationale platform. Daarvoor doen we acquisities en ontwikkelen we onze software. Dat leidt tot waardecreatie voor onze klanten en daarmee ook voor Raet.” 

Er zijn twee generieke fases in de strategie waar Stolwijk een sleutelrol in speelt. 

1. Opstellen strategie
Stolwijk is betrokken bij het directieoverleg met CEO, CFO en business line directeuren. Hij is onderdeel van strategische projecten en beslissingen van de onderneming en heeft een belangrijke rol in het waarderen van strategische opties, zoals overnames, productontwikkeling en go-to-market. De gemaakte keuzes helpt hij vertalen in concrete (budget) targets voor bedrijfsonderdelen en management. “Ik maak de financiële vertalingen van de plannen en bereid scenario’s voor. Aldus komen we in een iteratief proces tot de beste strategische keuzes, zoals het wel of niet doen van overnames of investeringen.” 

2. Realisatie strategie
De realisatie van de strategie bewaakt Stolwijk met maandrapportages en rolling forecasts. “Als financial kun je vaak goed zien of dingen gaan werken of niet, in ieder geval vanuit financieel oogpunt”, zegt de Director Control. Behalve dat hij ervoor zorgt dat de budgetten aansluiten op de strategische plannen is hij in sommige gevallen direct verantwoordelijk voor de realisatie van de strategische keuzes. Dat was bijvoorbeeld het geval bij overnames door Raet van bedrijven in Argentinië (2015) en Spanje (2016), een besparingsprogramma op indirecte kosten, en de optimalisatie van de financiering en tax positie van Raet.

Aandacht voor details
Een speciaal project waar Stolwijk nauw bij betrokken was, was een exit-proces gedurende de eerste helft van 2016. HgCapital nam toen een meerderheidsbelang in Raet over van CVC Capital Partners. “Bij zo’n proces is het zeer belangrijk om alle feiten erg goed op een rij te hebben. Wat is recurring omzet? Wat is werkkapitaal? Hoe zit dat bij verschillende segmenten? Zowel de kopende als verkopende partij willen dat zeer goed in beeld hebben.”

Die aandacht voor details is ook vereist in de reguliere rapportages. “Private equity partijen zijn erg georiënteerd op waardecreatie en willen het naadje van de kous weten. We werken daarvoor met maandrapportages, KPI’s en stoplichten. De strategie vertalen we naar budgetten en forecasts. Twee keer per jaar herzien we het budget.”  

De rapportage voor management is hetzelfde als voor de aandeelhouder; alle neuzen staan zo dezelfde kant op. “Binnen Raet onderscheiden we verschillende business lines; business controllers leveren op dat niveau detail rapportages over de specifieke producten. Planning gaat om snel de zin van de onzin scheiden. Wij zitten met ons planningsproces erg dicht op de werkelijkheid.”

In discussies met de business vervult Stolwijk de bewakende rol als tegengeluid voor de creatieve rol. “Dat betekent niet dat ik nooit een creatief idee heb, maar het is primair mijn rol om financieel realisme in het beslissingsproces te brengen. Die financiële functie is cruciaal om value creation door de onderneming in goede banen te leiden”, besluit Stolwijk. “Sinds 2011, toen Raet in handen kwam van CVC Capital Partners, is forse waarde toegevoegd aan Raet, onder andere door middel van groei van top en bottom line en optimalisatie van de financiering en balans. De top line van Raet is in de periode 2011-2015 met ca. 20 procent gegroeid. Ook op het gebied van andere waarde-drijvende elementen is een aanzienlijke verbetering gerealiseerd. Dat zijn mooie resultaten waar we vanuit finance aan hebben bijgedragen.”

Naam: Frederik Stolwijk
Functie: Director Control
Leeftijd: 43
Opleiding: Studeerde scheikunde in Leiden en vervolgens economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ronde zijn studiejaren af met de RC-opleiding aan de Universiteit van Maastricht.  
Loopbaan: Begon zijn carrière in 1997 bij OC&C Strategy Consultants, en stapte in 2000 over naar AkzoNobel waar hij verschillende rollen vervulde onder meer als controller en project manager. In zijn huidige functie bij Raet begon hij in 2013. 
Vrijetijd: Gezin, reizen
Organisatie: Raet
Omzet 2015: 158 miljoen euro 
Aantal fte: 1.000
Aantal fte team: ca. 25

Meer weten over controlling? 

Volg een van de succesvolle controllersopleidingen
Wilt u als controller doorgroeien? Volg de training Controller als Businesspartner.
Het vak van de controller in vijf dagen. Volg de opleiding Controller in een Week.

Word lid van het Controllers Netwerk
Sluit u aan bij het Controllers Netwerk voor persoonlijke en professionele groei. Het Controllers Netwerk biedt u en uw collega controllers een uniek concept om kennis, ervaringen en opinies te delen. Laat u inspireren tijdens Peer Group bijeenkomsten en help vakgenoten met hun vraagstellingen. Voor meer informatie en aanmelden, gaat u naar Controlling.nl.

Gerelateerde artikelen