Fors minder aanvragen coronasteun vaste lasten in tweede kwartaal

Het aantal bedrijven dat een aanvraag heeft ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) lag in het tweede kwartaal haast de helft lager dan in het eerste.

In totaal deden 63.000 bedrijven een aanvraag, meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat waren er in het eerste kwartaal nog 113.000.

Ondanks die forse daling ging het bedrag aan toegekende subsidie veel minder sterk omlaag. Dat bedroeg in het tweede kwartaal 2,4 miljard euro, tegen 2,7 miljard euro in de drie maanden daarvoor. Daarbij speelt mee dat de regeling voor het eerst een vergoeding van maximaal 100 procent van de vaste lasten mogelijk maakte.

Ook konden ondernemers kiezen uit twee mogelijke periodes die als basissituatie golden voor de vergelijking van de omzet. Dat helpt ondernemers die in de standaardvergelijkingsperiode in 2019 door omstandigheden minder omzet hadden. Haast een kwart van de ondernemers die een aanvraag indiende koos voor de alternatieve vergelijkingsperiode.

In het tweede kwartaal was het omzetverlies van veel bedrijven verder minder groot, stelt het ministerie. Onder meer in de horeca, detailhandel en dienstverlening was dat zichtbaar. Die laatste categorie omvat bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons. Gedurende het tweede kwartaal werd de lockdown afgebouwd en mochten veel bedrijven weer open, zij het vaak nog met beperkingen.

De aanvraagperiode voor het tweede kwartaal sloot vrijdag. Ondernemers die minimaal 30 procent omzetverlies hadden konden een beroep doen op de regeling. Eind van deze maand opent de inschrijving voor de TVL voor het derde kwartaal.

Gerelateerde artikelen