Fornix BioSciences versterkt divisie met overname

fallback
De aan Euronext Amsterdam genoteerde biofarmaceutische onderneming Fornix BioSciences NV, gevestigd te Lelystad, heeft alle verkooprechten en activa van de in Liverpool, Engeland, gevestigde onderneming Seapro Diagnostics Ltd UK, overgenomen. Seapro Diagnostics is de ontwikkelaar van de zogeheten CreaFast® technologie voor de snelle detectie van ernstige bacteriële infecties.

In juli van dit jaar maakte Fornix al bekend voor de CreaFast Testkits de exclusieve distributierechten in de Benelux te hebben verworven. Thans zijn de wereldwijde verkooprechten in het bezit van Fornix. De overname past in de strategie van Fornix die onder meer is gericht op de verdere krachtige uitbouw van de in 2002 opgerichte divisie Theranostics. De activiteiten zullen onder de naam Seapro Theranostics International BV onderdeel van deze divisie gaan uitmaken en vanuit Lelystad worden voortgezet. De afgeronde transactie is geheel uit eigen middelen gefinancierd en zal naar verwachting, zij het in beperkte mate, reeds in 2004 gaan bijdragen aan de winst per aandeel van Fornix BioSciences. Voor de jaren daarna wordt een sterke toename van de winstbijdrage verwacht.

Fornix zal met name gaan investeren in de verdere ontwikkeling, productie en internationale marketing van de innovatieve CreaFast productlijn. De testkit sluit goed aan op de door Fornix BioSciences reeds gedistribueerde Etest® kits, waarmee bij patiënten op uiterst snelle wijze de gevoeligheid en resistentie van bacteriën voor antibiotica kunnen worden bepaald. Daarnaast streeft Fornix naar uitbreiding van het productenpakket van de divisie Theranostics met medicamenten voor het behandelen van infectieziekten en kanker. Daarmee zal Fornix op termijn kunnen beschikken over een volledig zogeheten ‘Disease Management Program’, waarin de Etest, de CreaFast testkits en de medicamenten een goed op elkaar aansluitend totaalpakket vormen.

Cees Bergman, CEO van Fornix BioSciences zegt: “Deze nieuwe technologie stelt ons in staat een zeer actieve rol te spelen bij het verbeteren van diagnostische procedures, iets waar de hedendaagse medische professie dringend behoefte aan heeft. Naast het kostenbesparende effect van een snellere en verbeterde diagnostiek vormt ook het humane en medisch/ethische aspect – bijdragen aan een betere behandeling van soms ernstig zieke patiënten – voor onze medewerkers en voor Fornix een bijzonder motiverend aspect bij de verdere ontwikkeling van deze activiteiten.”

De CreaFast testkits en Etest kits behoren tot een nieuwe groep diagnostica, de zogeheten theranostica, die bijdragen aan een adequater en daardoor in sommige gevallen levensreddend behandelingsplan. Theranostica maken het voor de arts mogelijk de behandeling van een patiënt zeer snel te individualiseren en te optimaliseren en een beter onderbouwde beslissing te nemen ten aanzien van de keuze van de toe te passen geneesmiddelen en de tijd en/of duur van een bepaald type behandeling. De gepatenteerde CreaFast technologie indentificeert en karakteriseert bacteriën en schimmels binnen een termijn van drie uur nadat een monster is afgenomen, dit op basis van micro-organisme specifieke genetische eigenschappen.

Een proces dat tot nu toe één tot vijf dagen in beslag neemt. Intensive care artsen en infectiologen kunnen nu onmiddellijk een gericht antibioticum inzetten tegen de met behulp van de CreaFast test gediagnostiseerde ziekteverwekker, waardoor een dam kan worden opgeworpen tegen de toenemende resistentie van de mens tegen antibiotica. Bovendien leidt de inzet van de CreaFast testkits tot een besparing van onnodige behandeling met antibiotica, beperking van ziekenhuiskosten en wordt, last but not least, een bijdrage geleverd aan een meer optimale behandeling van soms levensbedreigende aandoeningen.

Fornix BioSciences voorziet dat de nieuwe generatie diagnostica, die een onderdeel uitmaakt van de zogeheten in vitro diagnostiek (IVD), in de kliniek een steeds belangrijker plaats zal gaan innemen. Wereldwijd zal de groei van deze innovatieve diagnostica sector, met een huidige omzet in Europa van ca. EURO 1 miljard, naar verwachting de komende jaren met 10 tot 25% stijgen. Fornix BioSciences NV, met hoofdvestiging in Lelystad, legt zich via vier divisies toe op biotechnologisch onderzoek, productie, marketing en verkoop van diagnostische en therapeutische allergeenproducten, medische hulpmiddelen en microbiologische producten, alsmede op de handel in gepatenteerde geneesmiddelen.

Uit de positieve cashflow van de winstgevende onderdelen financiert Fornix BioSciences voor een groot gedeelte de Research & Development-divisie. De vier divisies opereren via de werkmaatschappijen ARTU Biologicals, Fisher Farma, Fornix BioTech Holding en Fornix Theranostics. ARTU Biologicals concentreert zich op de productie en verkoop van allergeenproducten en medische hulpmiddelen, Fisher Farma is gericht op de handel in gepatenteerde geneesmiddelen, Fornix BioTech Holding legt zich toe op biotechnologisch onderzoek en Fornix Theranostics beweegt zich op het gebied van de diagnostische producten. In 2002 behaalde Fornix op een omzet van EURO 56,6 miljoen een record winststijging van 86% tot EURO 3,4 miljoen. Over het eerste halfjaar van 2003 boekte Fornix een winststijging van bijna 50% t.o.v. het voorgaande halfjaar tot EURO 2,4 miljoen. De aandelen Fornix BioSciences NV zijn genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam.

Gerelateerde artikelen