FNV roept Kamer op EU loonrichtlijn te volgen

Twee miljoen werkenden in Nederland zitten onder 14 euro per uur, het niveau van de Europese armoede-indicator.

De FNV roept het kabinet op om de Europese richtlijn voor ’toereikende minimumlonen’ te ondersteunen. Op 28 oktober deed de Europese Commissie een oproep aan de lidstaten om het minimumloon te verhogen naar minimaal 50 procent van het gemiddelde loon of minimaal 60 procent van bruto mediaanloon. Ook in Nederland is deze norm nog lang niet bereikt. Het Europese voorstel geldt voor alle werkenden, ook voor de vele onderbetaalde zelfstandigen en platformwerkers. Het is voor het eerst dat deze norm in Europese wetgeving staat. Vandaag discussieert de Tweede Kamer over de richtlijn.

De Europese Commissie constateerde dat te veel werkenden in de Europese Unie moeten rondkomen van een minimumloon, dat volstrekt onvoldoende is om fatsoenlijk van te kunnen leven. Ook in Nederland is dit een groot probleem. FNV betreurt het dan ook dat het kabinet de Europese richtlijn vooral iets voor andere lidstaten vindt, terwijl in Nederland nog een wereld te winnen is.

“In Nederland moeten ruim twee miljoen werkenden het zien te redden van een uurloon van minder dan 14 euro per uur, het niveau van de Europese armoede-indicator. Dat zijn ruim twee miljoen hardwerkende Nederlanders, die te weinig verdienen om fatsoenlijk van te kunnen leven. Onacceptabel. FNV vraagt u daarom het richtlijnvoorstel te steunen en in Nederland werk te maken van een leefbaar loon voor alle werkenden,” schrijft FNV in een brief aan minister Koolmees. Volgens de FNV is de richtlijn niet alleen een belangrijke eerste stap naar een leefbaar loon, maar ook voor een gelijker speelveld in Europa. Het voorkomt dat Europese werkenden tegen elkaar uitgespeeld en slachtoffer worden van schimmige constructies om loonkosten te omzeilen.

De FNV voert sinds begin 2019 actie voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur. De ontwikkeling van het minimumloon (10,21 euro per 1 juli 2020) loopt al jaren achter bij de gemiddelde loonontwikkeling. Sinds de jaren tachtig is de koopkracht van mensen met een minimumloon zo’n 20 procent achteruitgegaan. Vorige maand bleek uit onderzoek van I&O Research, dat er grote steun is voor verhoging van het minimumloon. Zeven op de tien Nederlanders (72 procent) gaven aan achter een verhoging naar 14 euro bruto per uur te staan.

(bron: FNV; foto: Nathan Cowley, Pexels)

Gerelateerde artikelen