FM Club 19 september: De Financial als Politicus

Hoe moet u omgaan met dieperliggende belangen, irrationele overwegingen en onzichtbare krachtenvelden? Ontdek tijdens het FM Club Forum op 19 september nieuwe inzichten en leer om te gaan met de feiten die niet op papier staan.

Daarnaast ontdekt u hoe inzicht in de arbeidsmarkt kan helpen als managementtool voor Financials. Sluit de middag af met een gezellige netwerkborrel met de FM Club leden. Deelname is kosteloos voor u als lid van de FM Club. De bijeenkomst vindt plaats bij Intelligence Group in Rotterdam.

Programma
16.45 uur Ontvangst
17.15 uur Masterclass De Financial als Politicus
18.00 uur Masterclass Arbeidsmarktkansen als managementtool
18.45 uur Netwerkborrel
19.30 uur Einde

Masterclass De Financial als Politicus
Naast rationele besluitvorming vindt besluitvorming ook plaats op basis van dieperliggende belangen, irrationele overwegingen en onzichtbare krachtenvelden. Uitgesproken strategische planvorming en effectieve beïnvloedingstechnieken, juist in de onzichtbare onderstroom van de organisatie, zijn dan de belangrijkste instrumenten voor succes. Beïnvloedingsdeskundige Wil Moeskops (Docent Training Beïnvloeden en Adviseren bij Alex van Groningen) laat u zien hoe u omgaat met de feiten die niet op papier staan.

“Nederland is een land vol regels, procedures en processen. In organisaties hanteren we het dialoogmodel; iedereen mag er wat van vinden en meepraten. Prima, maar het vertraagt wel”, aldus Moeskops. “De organisatie is een interactief netwerk, geen verticale hiërarchie. Strategieën ontstaan vanuit het netwerk, zei Mintzberg. Wanneer je succesvol een strategie wilt implementeren moet je de onderstroom meepakken. Wanneer je alleen de bovenstroom meepakt is de slagingskans 15 procent. Als je beide stromen meepakt is het 85 procent.”

Moeskops stelt dat je regelmatig je bureau moet verlaten en op de goede plekken moet ‘rondhangen’. Bij de koffieautomaat bijvoorbeeld. “Niet bij formele meetings, maar juist op die plekken hoor je nog eens wat. Verborgen informatie waar je iets mee kunt.”

Beïnvloeden lijkt op schaken, stelt Moeskops. Je bedenkt een zet, anticipeert dat een ander dan een tegenzet doet, en doet opnieuw een zet. Je denk altijd 3/4 zetten vooruit. Je moet een breed speelveld hebben: veel mensen kennen, intern en extern. Weten waar de pionnen staan en wat die betekenen. In iedere organisatie zijn zichtbare en onzichtbare krachten aanwezig die besluiten beïnvloeden. De eerste stap die je moet zetten is je ‘politieke’ doel bepalen. Als je dat niet weet, kom je er nooit. Als je mensen wilt laten aanhaken, moet je dit doel heel scherp hebben. In complexe organisaties heb je kritische massa nodig. Mensen naast je moeten er wat mee hebben. What’s in it for me? Deze vraag moet je van te voren beantwoorden.”

“Ten tweede”, vervolgt Moeskops, “moet je er echt voor gaan. ‘Laten we de concurrent eens een pootje lappen.’ ‘Laten we Rotterdam op de kaart zetten.’ Je hebt een dergelijk overwinningsdoel nodig om mensen te enthousiasmeren. Je moet willen winnen, daar zijn mensen gevoelig voor. Middels een actorenanalyse kun je in kaart brengen welke ‘poppetjes' er om je heen zitten en welke belangen zij hebben. Wie krijg ik mee, en wie krijg ik tegen me? Dat is boeiend om in kaart te brengen.” 

Je communicatie is vervolgens cruciaal om mensen aan je kant te krijgen. Leg je doelen uit met maximaal twee aansprekende argumenten. Als je de aandeelhouder 1,5 minuut spreekt, moet je toeslaan, zegt Moeskops. Meer tijd krijg je niet. “Dus niet; ‘ik ben lid van de commissie XYZ en begeleid de implementatie van SAP en SINAS, en de procedure ABC is…’. Nee, dan haakt hij meteen af. Het moet een klein broodje zijn. Behapbaar. ‘Dit is mijn voorstel, dit kun je ermee, dit is goed voor jou, dit stel ik voor…’. Financials denken vaak dat ze completer moeten zijn om duidelijker te worden. Ze worden daardoor juist onduidelijker.”
 
“Zet mensen in, gebruik ze, maak een deal met ze. Dat is strategisch”, raadt Moeskops aan. “Is dat wel ethisch? Kun je op een feestje vertellen wat je gedaan hebt? Dan is het antwoord ‘ja’. Je hebt een moreel kompas nodig om dit te kunnen doen. De andere competenties zijn plannend vermogen, het vermogen spanningen aan te kunnen en communicerend vermogen. Verder moet je altijd bereid zijn te vechten, maar ook begripvol zijn. Vechten en verbinden. Die combinatie is het mooiste dat je kunt hebben.”

Arbeidsmarktkansen als managementtool voor financials
De kansen op de arbeidsmarkt van het huidige personeelsbestand zijn van grote invloed op de kosten van reorganisaties. Tijdig inzicht in die kansen op de arbeidsmarkt, kan de kosten drastisch omlaag brengen. Het beheer van deze kosten, zeker ten tijde van een turnaround, ligt veelal bij Finance en niet bij HR. In deze masterclass demonstreert Ben Rogmans (partner van Intelligence Group en directeur van Arbeidsmarktkansen.nl) hoe financials via een schat aan data en innovatieve berekeningen de arbeidsmarktkansen per doelgroep nauwkeurig kunnen berekenen. 

Iedereen kent inmiddels de verhalen over verregaande ontwrichting, maar over de impact daarvan op de arbeidsmarkt is nog steeds niet iedereen zich bewust. Zo zei een werknemer van V&D na de bekendmaking van het faillissement dat haar ontslag ‘toch nog onverwachts’ kwam. Ze was dus ook niet georiënteerd op arbeidsmarktkansen die er mogelijk wel zijn. Hier zouden allerlei partijen veel meer op moeten hameren.
 
Als voorbeeld van een sector waar de arbeidsmarkt volledig ontwricht gaat worden neemt Rogmans de automotive. Iedereen heeft wel eens gehoord van de zelfrijdende auto in deelbezit. Wat zal de invloed daarvan zijn op de arbeidsmarkt in automotive? Rogmans noemt de volgende beroepen die als gevolg van de zelfrijdende auto en aanverwante innovaties tussen nu en 20 jaar grotendeels gaan verdwijnen: monteurs, producenten van motoren, autoschadeverzekeraars, autodealers, medewerkers van tankstations, producenten en installateurs van wegbewijzering en signaleringsborden, medewerkers van filemelders en verkeerscentrales, wegenbouwers, medewerkers van Rijkswaterstaat (die niet met water bezig zijn), stoplichtproducenten, verkeersregelaars, verkeersagenten, taxichauffeurs, rij-instructeurs, CBR-medewerkers, parkeerwachters, medewerkers van parkeergarages, autofabrikanten, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, post- en krantenbezorgers, pakketbezorgers, maaltijdbezorgers, conducteurs, machinisten, havenarbeiders, containerlossers en piloten.
 
In een historisch gezien ultrakorte tijd wordt driekwart van de werkgelegenheid in deze sector vernietigd. “Dit hoeft geen ramp te zijn”, zegt Rogmans. “Zulke transities duren toch altijd langer dan je denkt. Veel van deze mensen gaan al met pensioen tegen de tijd dat hun baan verdwijnt en anderen kunnen doorstromen naar nieuwe beroepen.”
 
Voor andere sectoren is een soortgelijk beeld te schetsen. Neem de financiële sector: Fintech is goed voor 80 procent van de innovaties, maar slechts twee procent van de vacatures. Het aantal fysieke vestigingen blijft dalen. Deze transities betekenen niet direct dat de werkgelegenheid in die sectoren volledig zal verdwijnen. We kunnen er bijvoorbeeld heel goed voor kiezen om in de zorg en het onderwijs evenveel mensen in dienst te houden als nu. In sommige sectoren zal dit niet gaan. 
 
Volgens Rogmans zijn er wel degelijk kansen om nog aan het werk te blijven. Ten eerste zal er enorm veel werkgelegenheid ontstaan om de transitie mogelijk te maken. Op lange termijn zullen er ook veel nieuwe, nu nog niet bestaande, banen ontstaan. Je moet het in veel gevallen wel zoeken in een drastisch andere richting dan waar je nu in zit. “Er is bijvoorbeeld al een uitzendbureau voor dronepiloten – die nu al een tekort hebben. In 2020 zullen er waarschijnlijk zo’n 5.000 tot 10.000 dronepiloten nodig zijn.”
 
De belangrijkste voorwaarden om de komende twintig jaar redelijk ongeschonden door de transitie te komen zijn:
– Employability
– Arbeidsmarktfitheid
– Arbeidsmarktkansen
– Scholing
– Flexibiliteit

FM Club Netwerkborrel
Versterk uw netwerk en profiteer van de ervaring, kennis en inspiratie van vakgenoten tijdens het FM Club Café. De animo voor de FM Club is groot en blijft groeien. Deel samen ervaringen en visie, verwerf opdrachten, vraag aandacht voor uw diensten en adviezen of vind een baan of een nieuwe medewerker. Meld u nu aan…

Gerelateerde artikelen