Flexibiliteit in tijd en locatie stimuleert hoogopgeleide mensen op arbeidsmarkt

fallback
Steeds meer hoger opgeleiden kiezen ervoor om, geheel of gedeeltelijk, thuis te werken. Deze groep werkzoekenden, die tegenwoordig bekend staat als Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) schrijft zich niet in bij het CWI, heeft geen economische noodzaak om aan het werk te gaan, maar wil wel graag aan de slag.

Thuiswerkorganisatie Moneypenny ziet een aanzienlijke toename van het aantal hoogopgeleide Nuggers in haar bestand: 50 procent van de 5.000 ingeschreven werknemers heeft minimaal een HBO-opleiding.

Het actief stimuleren van het nieuwe werken, zoals thuiswerken, is de oplossing om onbenut arbeidspotentieel in te zetten. Tevens is dit een antwoord op het arbeidstekort als gevolg van de groeiende economie en de steeds merkbaarder wordende gevolgen van de vergrijzing.

Flexibiliteit als secundaire arbeidsvoorwaarde
Onder een groot deel van de beroepsbevolking is er bij de invulling van werk een groeiende behoefte aan flexibiliteit in tijd en locatie. In onderzoek onder thuiswerkers van thuiswerkorganisatie Moneypenny blijkt dat 68 procent van de ondervraagden graag actief wil blijven op de arbeidsmarkt, maar niet langer te kampen wil hebben met lange reistijden en files. Om die reden zien ze thuiswerken als een aantrekkelijk alternatief. De behoefte om thuis te werken gaat zo ver dat thuiswerkers bereid zijn significant meer uren te maken dan wanneer zij vanaf een kantoor zouden werken.

“Het aanbieden van thuiswerken als secundaire arbeidsvoorwaarde is hiermee een interessante overweging voor de werkgever,” aldus oprichter en eigenaar van Moneypenny Marianne Sturman.

Kleine moeite, groot resultaat
Met de huidige technieken is tegenwoordig thuiswerken op elk niveau realiseerbaar. Met een eenvoudige herinrichting van de ICT-structuur is het mogelijk om locatie onafhankelijk te werken en behoren zowel relatief eenvoudige werkzaamheden als meer complexere concentratietaken tot de mogelijkheden.

“Thuiswerken is eenvoudig te bewerkstelligen, terwijl de winst enorm is. Door als werkgever en overheid actief in te spelen op de behoefte naar flexibiliteit in de vorm van thuiswerken worden veel problemen ondervangen,” zegt Marianne Sturman, “Zowel werkgever als werknemer, maar ook de maatschappij als geheel, denk naast de economische aspecten ook aan de file- en milieu-issues, plukken er de vruchten van.”

 

Gerelateerde artikelen