Flexibilisering arbeidsmarkt biedt uitdaging flexbranche

Na de groei in 2011 neemt als gevolg van de oplopende werkloosheid de omzet weer af in de flexbranche. Op langere termijn zal de hoge vervangingsvraag dynamiek op de arbeidsmarkt en daarmee kansen voor flexbedrijven creëren.

Dat meldt ING. De verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt kan een belemmering voor de branche vormen doordat werkgevers naar verwachting minder vaak voor tijdelijke contracten en uitzendwerk zullen kiezen. Nichemarkten en de mondiale strijd om talent zullen naar verwachting wel mogelijkheden creëren voor de branche. Om ook in de toekomst toegevoegde waarde te bieden is het moment gekomen om strategische aanpassingen in het bedrijfsmodel door te voeren.

Flexibilisering vaste contracten slecht nieuws voor flexbranche
Een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft waarschijnlijk een negatieve impact op de flexbranche. Dit volgt uit een vergelijking met het Deens flexicurity model, dat veelal als voorbeeld voor de Nederlandse toekomstige arbeidsmarkt wordt gesteld. Door de relatief geringe ontslagbescherming bieden Deense werkgevers veel vaker dan in Nederland een contract voor onbepaalde tijd aan en wordt er veel minder vaak voor flexwerkers gekozen. Dit zal consequenties hebben voor de uitzend- en detacheringsbranche.
__________________________________________________________________________________

Toe aan nieuwe uitdaging?
Finance.nl is met alle vacatures en de top-bedrijven in Nederland, dé nummer 1 vacaturesite voor finance professionals. Voor controllers, accountants,  administrateurs en financieel managers. Vind uw droombaan op Finance.nl  en plaats uw CV in de CV-databank om door werkgevers gevonden te worden.
__________________________________________________________________________________

Naar verwachting zullen technologische ontwikkelingen ook de komende jaren om extra ICT-diensten en expertise vragen, op onder meer het gebied van cloud computing, big data en mobiel. Daarnaast zal de verdere verbreiding van smarthphones en tablets een impuls geven aan de groei van applicatiesoftware. ‘Voor detacheringsbureaus is het de uitdaging zich te richten op de IT-vraagstukken van de toekomst, die vooral gelieerd zijn aan moeilijk te automatiseren processen’, aldus Karin Radder, Sectormanager Zakelijke dienstverlening.

Het aantrekken en behouden van voldoende capabel personeel is van groot belang voor kennisintensieve sectoren, zoals het onderwijs, de industrie en de financiële en zakelijke dienstverlening. Om de innovatiegedreven groei te kunnen handhaven kijken Nederlandse bedrijven steeds vaker over de grens voor het aantrekken van geschikt personeel. Voor de flexbranche creëert deze verruiming van het speelveld, die als gevolg van de mondialisering ook de komende jaren zal doorzetten, mogelijkheden. Partijen kunnen zich immers specialiseren in het plaatsen van specialistische werknemers uit landen als India en Turkije.

Bron: ING Economisch Bureau

Gerelateerde artikelen