Flex BV is wel groot succes voor bedrijfsleven

Het bedrijfsleven omarmt de Flex BV, zo blijkt uit onderzoek van FIRM24.com een jaar na invoering van de Flex BV. In het afgelopen jaar is het aantal opgerichte BV's over de hele linie 55 procent gestegen.

Ook het aantal oprichtingen van BV’s met ondernemingsactiviteiten is het afgelopen jaar fors gestegen. Deze evaluatie weerlegt eerdere berichten in de media dat de herziening van het BV-recht vooral zou worden gebruikt om fiscaal vriendelijk geld weg te zetten door financiële holdings en stamrecht-BV’s op te richten. Het voordeel voor het bedrijfsleven blijkt uit de forse stijging van het aantal opgerichte BV’s.

De wetgever had met de vereenvoudiging en flexibilisering van het nieuwe BV-recht op 1 oktober 2012 ten doel veel voordelen voor het bedrijfsleven te genereren (o.a. afschaffing van de minimumkapitaaleis van € 18.000). In het onderzoek is de mate van erkenning van de voordelen van het nieuwe BV-recht door het bedrijfsleven afgemeten aan het aantal opgerichte BV’s in de periode 1 oktober 2012 – 30 september 2013. In deze periode zijn in totaal 61.979 BV’s opgericht. In vergelijking met de 39.889 opgerichte BV’s in het laatste jaar van het oude BV-recht zijn het afgelopen jaar 55% meer BV’s opgericht. Het is duidelijk dat deze stijging is toe te rekenen aan de recente herziening van het BV-recht, aangezien het stijgingspercentage aan opgerichte BV’s fors hoger ligt dan het aantal overige in de KvK
ingeschreven rechtsvormen in het afgelopen jaar.

Bij de herziening van het BV-recht nam de wetgever als uitgangspunt dat het nieuwe BV recht voor alle soorten BV’s even aantrekkelijk is. Uit het onderzoek blijkt dat de stijging van als actief in de KvK ingeschreven opgerichte BV’s (61 procent) en de stijging van als passief in de KvK ingeschreven opgerichte BV’s (48 procent) elkaar weinig ontloopt.

Uit de substantiële stijging van opgerichte BV’s blijkt dat het bedrijfsleven het nieuwe BV recht omarmt. Ook maakt de data analyse in deze evaluatie duidelijk dat de herziening van het BV-recht een positieve uitwerking heeft op BV’s met ondernemingsactiviteiten. Daarmee weerlegt het onderzoek de recente uitingen in de media dat het nieuwe BV-recht vooral wordt gebruikt om fiscaal vriendelijk geld weg te zetten door het oprichten van financiële holdings, beleggingsinstellingen en stamrecht-BV’s.

De voor deze evaluatie benodigde data analyse is verricht door online zakelijke dienstverlener FIRM24.com. De data is beschikbaar gesteld door Graydon.

Gerelateerde artikelen