Welke bedrijven checkt de fiscus dit jaar extra goed?

Financials in één sector krijgen dit jaar, maar ook de komende jaren, extra aandacht van de belastingdienst. Welke sector is dat?

De belastingdienst gaat vanaf nu het toezicht bij horecabedrijven flink opvoeren. De fiscus wil onder meer dat deze branche betrouwbaarder kassasystemen gaat gebruiken. De belastingdienst dringt er bij de sector op aan om kassa's met een keurmerk te gebruiken. “Dat vergroot de betrouwbaarheid van de belastingaangiften”, zegt een woordvoerder.
Een keurmerkkassa is essentieel voor een “goede bedrijfsvoering en administratie en bieden ons betrouwbaarheid”, zegt de belastingdienst: “We willen graag dat het gebruik van deze kassa’s toeneemt.”

Lees ook: Financials krijgen moeilijk contact met belastingdienst

Volle aandacht van fiscus

De horeca heeft dit jaar en de komende jaren bij de belastingaangiften de volle aandacht van de fiscus. “We willen het toezicht in de horeca waar mogelijk verbreden en de zichtbaarheid als toezichthouder vergroten. Daarom gaan we controles instellen bij de meest risicovolle horecabedrijven.”
Een goedgekeurd kassasysteem is al enkele jaren wettelijk verplicht (wet AWR art 52, lid 1). Een keurmerkkassa voldoet aan de volgende eisen:

  1. alle transactiegegevens worden bewaard
  2. de data kunnen worden gereproduceerd
  3. de gegevens zijn controleerbaar
  4. voor de fiscus is duidelijk hoe het systeem is ingesteld
  5. de data zijn goed beveiligd
  6. het systeem maakt aanlevering van data aan de belastingdienst makkelijk

Juist en volledig

De extra fiscale controles van de belastingdienst richten zich op de “juistheid en volledigheid” van de administratie, de bewaarplicht, omzetverantwoording en de lonen van het personeel. De belastingdienst zet diverse instrumenten in om “meer ondernemers in de horeca te raken en te beïnvloeden om hun verplichtingen beter na te komen”, aldus de woordvoerder.
De onnauwkeurigheid bij horeca-ondernemers is niet altijd opzet. Volgens de fiscus gaat het ook om informatiegebrek en onwetendheid. Waar mogelijk werkt de belastingdienst samen met andere belanghebbende partijen, zoals concurrenten, om het aantal horecazaken dat zich aan de wet- en regelgeving houden te verhogen.

 

Gerelateerde artikelen