Fiscus gaat soepeler om met belastingschuld bedrijven

Staatssecretaris De Jager van Financiën heeft de Belastingdienst opdracht gegeven soepeler om te gaan met bedrijven die door de economische crisis een betalingsachterstand bij de fiscus hebben. Hierover bericht Horlings Belastingadviseurs.

Bedrijven die tijdelijk te maken hebben met een liquiditeitsprobleem en daardoor hun belasting niet kunnen betalen, kunnen in overleg met de Belastingdienst daarvoor uitstel krijgen. In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin een ondernemer geen financiële ruimte heeft om de belasting over bijvoorbeeld het vakantiegeld of eindejaarsuitkering te betalen.

Belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van uitstel zijn dat het om een levensvatbare onderneming moet gaan, de onderneming aannemelijk kan maken dat het de belastingschuld op een later moment wél zal kunnen voldoen en concreet kan worden aangeven voor welke periode het uitstel noodzakelijk is. Overigens zal over de periode van het aldus verkregen uitstel naar verwachting wel rente verschuldigd zijn.

Gerelateerde artikelen