Fiscale truc ondernemer aangepakt

Het ministerie van Financiën probeert een gat in de belastingwet te dichten. Volgens staatssecretaris Jan Kees de Jager dreigen directeuren-grootaandeelhouders (dga's) ten onrechte geen vennootschapsbelasting te betalen over beleggingen die zij hebben ondergebracht in een vennootschap.

De staatssecretaris signaleert dat ondernemers voor hun beleggingen ten onrechte vrijstellingen aanvragen die gelden voor beleggingsinstellingen, het zogeheten VBI-regime. Deze is oorspronkelijk bedoeld om Nederland aantrekkelijker te maken voor vestiging van (buitenlandse) vermogensbeheerders.

Beleggingsinstellingen zijn alleen vrijgesteld als zij beleggen voor een breed publiek. Daarvoor is het niet voldoende dat de dga een miniem belang doorgeeft aan bijvoorbeeld een familielid. Dan blijft volgens De Jager sprake van individueel vermogensbeheer, dat niet onder het VBI-regime valt. De vennootschapsbelasting bedraagt 25,5%.

Dga’s kunnen gebruik blijven maken van de regeling, mits er sprake is van een vorm van ‘collectief beleggen’ en de instelling een zogeheten ‘open eind’-karakter heeft. Dat wil zeggen dat beleggers ten alle tijden in en uit kunnen stappen.

De verzoeken van dga’s die tot dusver zijn ingediend, zijn aangehouden en worden nu behandeld met de richtlijn die in het besluit van De Jager is neergelegd.

Gerelateerde artikelen