Fiscale mogelijkheden pensioenopbouw beperkt: wat zijn de aandachtspunten?

Op 27 mei 2014 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de pensioenafspraken die de regeringsfracties eind vorig jaar met een aantal oppositiepartijen hadden gemaakt. Het zogenoemde 'Witteveenakkoord 2015'. Vanaf 2015 worden de fiscale mogelijkheden omtrent pensioenopbouw aanzienlijk beperkt. We lichten de belangrijkste onderwerpen voor u toe.

Opbouwpercentage ouderdomspensioen verlaagd
Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen bij een middelloonregeling wordt verlaagd van 2,15 procent naar 1,875 procent. Voor een eindloonregeling bedraagt het maximale percentage vanaf 2015 1,657 procent (nu 1,9 procent). De opbouwpercentages voor nabestaandenpensioen en wezenpensioen worden evenredig verlaagd.
 
Geen pensioenopbouw boven 100.000 euro
Vanaf 1 januari 2015 kan fiscaal geen pensioen meer opgebouwd worden over het salaris boven 100.000 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Er komt een mogelijkheid om vrijwillig te sparen uit het nettosalaris boven de 100.000 euro. De in te leggen premies worden onttrokken uit het nettosalaris en zijn dus niet aftrekbaar. Het gespaarde saldo is echter niet belast in Box 3. De toekomstige uitkeringen zijn ook onbelast. 
 
Verlaging minimale franchise
De minimale franchise wordt verlaagd, zodat in 40 jaar een pensioen kan worden bereikt van 75 procent van het gemiddelde loon, rekening houdend met de verlaagde opbouwpercentages.
 
Aanpassingen regelingen vóór 2015
Als gevolg van de wetswijzigingen moeten veel pensioenregelingen vóór 1 januari 2015 worden aangepast. Het is van belang om hier op tijd mee te starten. Als er een ondernemingsraad is, moet u deze om toestemming vragen. Daarnaast moeten werknemers volledig geïnformeerd worden over de gevolgen van deze wijzigingen.
Bron: Grant Thornton

Gerelateerde artikelen