Fiscale maatregelen 2009

Gisteren op Prinsjesdag, dinsdag 16 september, is de miljoenennota 2009 aangeboden aan het parlement. Tevens is het Belastingplan 2009 en het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen ingediend. De focus ligt op verdere verbetering ondernemingsklimaat, verhoging arbeidsparticipatie, vergroening belastingstelsel en vereenvoudiging

• Het koopkrachtpakket voor 2009 laat zien dat de meeste heffingskortingen worden verlaagd. Alleen de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting (voor alleenstaanden en minst verdienende partners met kinderen) worden verhoogd.

• Het belastingtarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting wordt met ingang van 1 januari 2009 verlaagd naar 2,35% (2008: 2,45%) en in de tweede schijf verhoogd naar 10,85% (2008: 10,7%).

• De regering wil ondernemers meer zekerheid bieden dat de milieu-investeringsaftrek (MIA), de energie-investeringsaftrek (EIA) en de versnelde afschrijving voor milieu-bedrijfsmiddelen (Vamil) niet voor het einde van het jaar buiten toepassing worden verklaard wegens budgetoverschrijding (zoals in 2006 en 2007). Bij ministeriële regeling kunnen deze faciliteiten worden aangepast.

• De maximumpremiegrondslag voor lijfrenteaftrek wordt vanaf 1 januari 2009 weer hersteld naar het niveau van 2007. Deze verruiming is van belang voor ondernemers-natuurlijke personen die voor het treffen van een adequate oudedagsvoorziening in belangrijke mate zijn aangewezen op de lijfrentepremieaft rek.

• In de wet wordt vanaf 1 januari 2009 de mogelijkheid geschapen een nog niet ingegane lijfrentepolis met een waarde van maximaal 4.000 euro af te kopen.

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen