Fiscale aftrek nog verder beperkt na 1 januari 2015; grote meerderheid van de DGA’s ‘acuut’ in de problemen

Na de wetswijziging van vorig jaar wordt iedereen opnieuw geconfronteerd met een ingrijpende verandering in de fiscale behandeling van hun pensioen. De groep die hier het meeste hinder van ondervindt zijn de DGA's.

Dinsdag 27 mei jl. nam de Eerste Kamer een wet aan die de fiscale ruimte voor de pensioenbouw verder beperkt, bovenop de veranderingen die 1 januari van dit jaar al van kracht waren. 
Van Lanschot Chabot adviseert DGA’s om zelf tijdig actie te ondernemen, zodat hun pensioen uiterlijk 31 december 2014 in lijn is met de nieuwe wetgeving. Anders lopen ze het risico van een belastingclaim in één keer die kan oplopen tot 52% op het totale opgebouwde pensioenvermogen. Plus een boete van nog eens 20% over datzelfde bedrag, bij elkaar dus 72%. 
Van Lanschot Chabot doet daarbij een dringend beroep op de Belastingdienst: Arno van Orsouw, financieel adviseur bij Van Lanschot Chabot: ‘De Belastingdienst doet er goed aan om DGA’s beter en actiever te informeren en sneller te waarschuwen als de pensioenregeling niet aan de eisen voldoet.’ 
Vanuit het Pensioenakkoord 2014 waren DGA’s al verplicht om hun pensioen uiterlijk 31 december 2013 aan te passen aan de nieuwe eisen. Na de laatste wetswijziging van 27 mei wordt de fiscale aftrekbaarheid nog eens verder beperkt. Arno van Orsouw, financieel adviseur van Van Lanschot Chabot, verwacht dat het overgrote deel van de DGA’s ‘acuut’ in de problemen komt als zij niet tijdig actie ondernemen. Gezien de ervaringen na de wetswijziging van vorig jaar vreest hij het ergste. ‘Veel DGA’s hebben toen niets ondernomen of niet tijdig. En hoewel sancties van de Belastingdienst tot dusver uitbleven, komen die er ongetwijfeld wel zodra zij de DGA-pensioenen tegen het licht gaan houden.’
Door alle veranderingen van vorig jaar en dit jaar zien de meeste DGA’s door de bomen het bos niet meer. Staken van de vorm ‘pensioenopbouw in eigen beheer’, wat steeds vaker wordt geadviseerd, is voor de meesten echter geen reële optie, omdat dit alleen mag onder strenge voorwaarden. Niet voldoen aan die voorwaarden komt ook hier de DGA op een afrekening met de Belastingdienst te staan van 72%. Ook de zorgplicht van verzekeraars en pensioenadviseurs brengt een lastige situatie met zich mee, omdat deze partijen erg afhankelijk zijn van de medewerking van de klant. Van Orsouw: ‘Wij kunnen langskomen, waarschuwen en adviseren, maar zij moeten toch echt zelf zorgen dat de pensioenbrief in het dossier komt en zelf hun handtekening zetten.’ 
Om te voorkomen dat DGA’s straks (opnieuw) in problemen komen, doet Van Lanschot Chabot een dringend beroep op de DGA zelf en op de Belastingdienst. ‘De Belastingdienst kan DGA’s veel actiever en beter voorlichten en informeren over de gevolgen als zij geen actie ondernemen. Zo is de DGA gewaarschuwd en kan in actie komen om het pensioen alsnog in orde te maken. Maar de meeste DGA’s hebben nog niets van de Belastingdienst vernomen. Zij weten niet dat er modelbrieven zijn gemaakt waarop zij hun pensioenbrief kunnen baseren. Ook is niet bekend dat de Belastingdienst de nieuwe regeling vooraf kan controleren en goed- of afkeuren. Omdat DGA’s hiervan niet op de hoogte zijn, denken ze: business as usual, we komen wel in actie als het straks speelt. Maar dan is het te laat’, aldus Van Orsouw. 
Ook accountants, fiscalisten en verzekerings/pensioenadviseurs kunnen meer verantwoordelijkheid nemen. Zij kunnen volgens Van Orsouw hun klanten nog actiever en indringender wijzen op de veranderingen. ‘Een deel van de adviseurs doet dat al veelvuldig, maar een ander deel wijst hun klanten hier alleen op als men elkaar toevallig spreekt. Dat is te weinig. ‘Kantoren doen er verstandig aan om de pensioenen van hun klanten voortaan bij elke wetswijziging te toetsen en erop toe te zien dat deze waar nodig worden aangepast.’ Van Lanschot Chabot heeft kortgeleden besloten om de aanvraag voor goedkeuring bij de Belastingdienst voortaan een vast onderdeel te laten zijn van de wijzigingen in het pensioendossier van de klant. Hiermee is niet alleen aan de zorgplicht voldaan, maar belangrijker nog: De DGA weet zich zo verzekerd van een goede regeling. 
Van Lanschot Chabot adviseert de DGA om zelf het voortouw te nemen en er vooral ook voor te zorgen dat de Belastingdienst de aanpassingen in het pensioen vooraf fiscaal toetst. Van Orsouw: ‘Neem contact op met de Belastingdienst en zeg: ‘Dit zijn mijn documenten, graag een stempel erop, dan kan ik verder met ondernemen.’ Het is aan de Belastingdienst om binnen de gestelde termijn te reageren en aan te geven wat er eventueel anders moet. Zo weet je zeker dat de aanpassingen volgens de regels zijn gedaan en kom je later niet in de problemen. We hebben nu nog zeven maanden de tijd om de boel met z’n allen in orde te maken. Laten we dat dan vooral ook doen.’
Na de laatste wetswijziging van 27 mei wordt de fiscale aftrekbaarheid verder beperkt tot een pensioengevend jaarsalaris van maximaal  € 100.000,-. Ook wordt de fiscaal aftrekbare opbouw per jaar verlaagd van 2,15% naar 1,875% (middelloon) en 1,9% naar 1,657 (eindloon). Dat geldt ook voor pensioenen lager dan € 100.000,-.

Gerelateerde artikelen