Fiscale aanpak van kabinet in crisisakkoord

Minister-president Balkenende heeft op 25 maart 2009 een aanvullend beleidsakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit beleidsakkoord komt het kabinet met maatregelen om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden. Hierover bericht Ernst & Young.

Het beleidsakkoord blijft vaag ten aanzien van de specifieke invulling van de fiscale maatregelen. Uit het beleidsakkoord blijkt, zij het niet met zoveel woorden, dat het kabinet de volgende fiscale maatregelen overweegt:

– versoepeling van de verliesverrekening voor ondernemingsverliezen uit 2008;
– wijziging in de BTW-afdracht (een wijziging van de BTW-tarieven lijkt vooralsnog niet aan de orde);
– verruiming van de afdrachtvermindering in de loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO);
– afschaffing van de vliegbelasting;
– verruiming van de faciliteiten voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieu-investeringen (VAMIL);
– vereenvoudiging van de loonheffing;
– geen indexering van de bovengrens van 1 miljoen euro bij de berekening van het eigenwoningforfait (de overige bepalingen rondom de eigen-woningregeling lijken overigens volledig in stand te blijven).

Over de exacte invulling van de maatregelen en eventuele andere maatregelen is op dit moment nog niets bekend. Wat dat betreft is het wachten op een meer concrete uitwerking van het kabinet.

Gerelateerde artikelen