Financiering vraagt gedegen voorbereiding

Financiers zijn minder welwillend om kredieten te verstrekken. Maar een goed voorbereide ondernemer komt zeker nog in aanmerking voor (her)financiering, en vaak tegen gunstigere voorwaarden dan concurrenten met eenzelfde probleem.

Hierover bericht PwC. Veel ondernemingen en investeerders hebben de optimistische jaren vóór 2008 benut om goedkoop geld aan te trekken. De economische vooruitzichten waren goed en de banken hadden voldoende vertrouwen in ondernemingen.

Financiering in gevaar
Maar nu de eerste ondernemingen vijf jaar later om verlenging van hun kredieten vragen, zijn financiers – de banken voorop – om allerlei redenen minder welwillend om die te verstrekken. En dat levert een direct gevaar op voor de beschikbaarheid van voldoende financiering, nu en in de toekomst. Toch verkeren veel ondernemers en financieel bestuurders nog in de veronderstelling dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Ten onrechte, benadrukken Caspar van der Meer en Martijn Breen van Debt Advisory binnen PwC: ‘Het voortdurend monitoren van de financieringsbehoefte en de invulling ervan, is een strategisch vraagstuk geworden. Ondernemingen kunnen niet vroeg genoeg beginnen en de kwaliteit van de voorbereiding is beslissend voor de uitkomst.’

Het goede nieuws is gelukkig dat voor een gezonde, perspectiefrijke onderneming wel altijd krediet beschikbaar is. Maar om een passende financiering te vinden en de gunstigste voorwaarden te kunnen bedingen, moeten ze tegenwoordig wel veel meer doen. Er is een gedegen financieringsstrategie nodig.’

Informatiebehoefte
Een optimale voorbereiding van de kredietaanvraag begint met een inventarisatie van hoe de bestaande situatie er precies uitziet. Van der Meer: ‘Tegen welke voorwaarden is de eerdere overeenkomst afgesloten, en welke schulden staan er zoal uit en bij wie? Hoe kijkt de huidige bank aan tegen de onderneming en de markt(en) waarop ze actief is?’

Vervolgens begint het verzamelen van de informatie die financiers nodig hebben om tot een beslissing te komen. En belangrijker: die de aanvraagprocedure kan helpen sturen, versnellen en positief beïnvloeden. Vooral banken hebben een sterke behoefte aan informatie. Investeer dan ook in het samenstellen en up-to-date houden van een professionele presentatie. De financiële rapportage moet ten minste inzicht kunnen bieden in de rentabiliteit, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming, nu en in de toekomst.

Ondernemingsplan
Ondernemers moeten ook de financiële ratio’s kennen die banken hanteren bij de beoordeling van een kredietaanvraag en daarop inspelen. Breen: ‘Ze moeten hun ondernemingsplan actualiseren en zich realiseren dat een financier investeert in continuïteit. Dus als die ondernemers verwachten de komende jaren te zullen groeien, horen ze uit te leggen waardoor hun onderneming en het productenpalet zich onderscheiden en bij welke klanten ze nu precies die groei denken te realiseren en waarom.’

Bij het verkrijgen van een bankfinanciering moet men zich niet op één bank richten. Van der Meer: ‘Veel ondernemingen kijken niet verder dan hun huisbank. Het is altijd verstandig om het daar in het verleden opgebouwde vertrouwen zo goed mogelijk te benutten, maar ook dan is het goed om financieringsrisico’s breder te spreiden.’

Looptijd financieringsovereenkomst
Een andere manier van risicospreiding is het onderzoeken van aanvullende financieringsinstrumenten naast het bankkrediet. Breen: ‘In de huidige omstandigheden kan bijvoorbeeld factoring interessant(er) zijn, of biedt een constructie waarbij vastgoed wordt verkocht en teruggeleased uitkomst. Ook is het verstandig om de looptijden van de diverse financieringsovereenkomsten in de tijd te spreiden.’

Bron: PwC

Gerelateerde artikelen